OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Smo v mesecu oktobru, ki nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnja nedelja je misijonska nedelja, katera nam kliče v zavest, da smo po krstu vsi misijonarji, vsi povabljeni k oznanjevanju evangelija. Dar, ki ga boste prihodnjo nedeljo pri sveti maši namenili za misijone, je največje solidarnostno delo na svetu. Tu mreža Cerkva po vsem svetu sodeluje v skupni pomoči misijonskim deželam, da morejo preko vaših darov priti do šol, bolnišnic, vrtcev, hrane in zdravil ter vsega kar omogoča misijonarjem normalno delovanje. Skušajte imeti pred očmi siromašne misijonske dežele in ljudi, ki bi tudi radi preko vere prišli do uresničenja in doživetja božje ljubezni.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

»Na grob pa križ lesen mi naredite, naj vere, upanje znamenje bo in le pogostokrat se vanj ozrite, naj kaže pot domov vam gor v nebo. Ovene roža, sveti križ ostane, na svetu mine vse, ostane duša, otroci mnogokrat molite zame, ko grob preraste že zelena ruša. (F.Ks. Meško)

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve. Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

DUHOVNIK JANEZ NOVAK (1933 – 2019)

V petek smo se v Rogaški Slatini poslovili od duhovnika Janeza Novaka, našega rojaka in župnika. Prihodnje leto bi obhajal 60 let duhovništva. Bog mu naj bo bogat plačnik za vse dobro, kar je kot duhovnik storil za našo župnijo. Lepo povabljeni v nedeljo k sveti maši zanj v župnijsko cerkev.

 

VABILO MED MINISTRANTE

Veroučenci, lepo povabljeni med ministrante v naši župniji. Srečanje bo v soboto ob 9. uri, v župnijski cerkvi. Vabljeni fantje in dekleta.

 

SVEČE, SPOMIN NA RAJNE

V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč (1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS 

Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe.

 

PRVA NEDELJA: Prejšnja nedelja je bila prva v mesecu. Za obnovo strehe gospodarskega poslopja ste darovali 423,60€. Bog povrni za vsak vaš dar!

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki in njeno okolico verniki iz Sladke Gore in Pečice.