OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Danes je misijonska nedelja. Bog povrni za vaš današnji dar za misijone.

 

VABILO MED MINISTRANTE

Veroučenci, lepo povabljeni med ministrante v naši župniji. Vabljeni fantje in dekleta. Vaje so v to soboto ob 9. uri.

 

VEROUK : V tem tednu je reden verouk.

 

MAŠA V PONEDELJEK

Sveta maša v ponedeljek je ob 16. uri v župnijski cerkvi.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih.

Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

SVEČE, SPOMIN NA RAJNE

V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč (1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS 

Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe.