PRAZNIK VSEH SVETIH

Cerkev obhaja ta praznik že skoraj 1200 let. Kot razlog, zakaj je Cerkev uvedla ta praznik, navajajo vsaj dvoje. Prvi razlog je: število svetnikov je tako naraslo, da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega posebej pri bogoslužju. Drugi razlog pa je ta: na praznik vseh svetnikov naj bi popravili, kar med letom na praznike svetnikov po nemarnosti opustimo.

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so »utonili« v množici svetih.

Ta praznik je velik dan vere, upanja in ljubezni. To ni »dan mrtvih«, kot je bilo napisano na naših koledarjih  (in je na nekaterih še danes). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje!« Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Praznik vseh svetih je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika, »raduje poveličanja vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potuje obljubljeni sreči naproti.«

 

OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Na voljo so lističi za molitvene spomine za rajne. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

VSI SVETI: V petek je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju v župnijsko cerkev ob 8.00 in 10.30 uri. Popoldne ob 14. uri bo v župnijski cerkvi molitev po namenu spominov, zatem pa blagoslov grobov.

 

VERNE DUŠE: V soboto je spomin vseh vernih duš. Sveta maša bo ob 8.30 uri. Vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne.

 

DAR JESENI – OZIMNICA

Župnijska Karitas Sladka Gora zbira ozimnico in poljske pridelke za ljudi v stiski. Prijazno prosimo, če viške pridelkov na zahvalne nedelje prinesete pred oltar. Z njimi boste pomagali družinam, starejšim in posameznikom, ki si jih bodisi nimajo možnosti pripraviti, ali pa so jim opešale telesne moči. Prinesene darove bomo v adventnem času razdelili med socialno šibke. Hvaležni bomo za vsak vaš dar; sodelavci ŽK Sladka Gora

 

SVEČE, SPOMN NA RAJNE

V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS 

Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe.

PRVA NEDELJA

Nedelja je prva v mesecu. Dar, ki ga boste namenili pri maši bo za novo streho na župnijskem gospodarskem poslopju. Bog povrni za vsak vaš dar in pomoč.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 177,80€. Bog povrni za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki in njeno okolico verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.