ADVENTNI ČAS

Smo v adventnem času. V tem času povabljeni k molitvi dom in v cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih maš ob nedeljah pa tudi med tednom, k sveti spovedi in dobrim delom.

 

ADVENTNA SVETA SPOVED

Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času.

 

ADVENTNI KOLEDAR: Adventi koledar na vabi, da se pridružite tisočem otrok, ki bodo skozi advent zbirali darove za svoje vrstnike, ki živijo v pomanjkanju osnovnih življenjskih dobrin. Zbrane darove pa bodo na koncu položili k cerkvenim jaslicam.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE

V soboto ob 9. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

VEROUK ZA 7. IN 8. RAZRED: V petek vabljnei veroučenci 7. In 8. razreda na veroučno srečanje od 16.30 do 18.00.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE: Podoba Sladkogorske Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše med sosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Kdor želi sprejeti podobo Sladkogorske Matere Božje, naj sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta. Kar precej dni je še prostih.

 

8.12.2019, nedelja Miloš in Mateja Bevc Nova vas
9.12.2019 Mira Podgoršek Pijovci
10.12.2019 Jože in Slavica Nunčič Mestinje
11.12.2019 Terezij Žaberl Lemberg
12.12.2019 družina Štunf Lemberg
13.12.2019 Marta Jakob Topolovec
14.12.2019 Tone Hribernik Krtince
15.12.2019, nedelja Vida Lipovšek Krtince
16.12.2019 družina Gajšek Mestinje

VERSKI TISK V LETU 2020: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 112€

OGNJIŠČE: 33,50€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11€

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

NEDELJA KARITAS: Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 468,80€. Bog povrni za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki in njeno okolico verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.

 

ADVENTNI ČAS

Smo v adventnem času. V tem času povabljeni k molitvi dom in v cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih maš ob nedeljah pa tudi med tednom, k sveti spovedi in dobrim delom.

 

ADVENTNA SVETA SPOVED

Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času.

 

ADVENTNI KOLEDAR: Adventi koledar na vabi, da se pridružite tisočem otrok, ki bodo skozi advent zbirali darove za svoje vrstnike, ki živijo v pomanjkanju osnovnih življenjskih dobrin. Zbrane darove pa bodo na koncu položili k cerkvenim jaslicam.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE

V soboto ob 9. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

VEROUK ZA 7. IN 8. RAZRED: V petek vabljnei veroučenci 7. In 8. razreda na veroučno srečanje od 16.30 do 18.00.

 

POTOVANJE MARIJINE PODOBE: Podoba Sladkogorske Matere Božje roma po domovih in družinah naše župnije. V molitvi, skupni in osebni, glasni in tihi, ji povejte kako ste, kako vam gre, izročite ji svoje stiske in težave, pa tudi svoje veselje in radosti. Naj vas molitev utrjuje v veri, povezuje med seboj, utrjuje vaše med sosedske odnose, naj vam prinaša mir in blagoslov. Kdor želi sprejeti podobo Sladkogorske Matere Božje, naj sporoči članom Župnijskega pastoralnega sveta. Kar precej dni je še prostih.

 

8.12.2019, nedelja Miloš in Mateja Bevc Nova vas
9.12.2019 Mira Podgoršek Pijovci
10.12.2019 Jože in Slavica Nunčič Mestinje
11.12.2019 Terezij Žaberl Lemberg
12.12.2019 družina Štunf Lemberg
13.12.2019 Marta Jakob Topolovec
14.12.2019 Tone Hribernik Krtince
15.12.2019, nedelja Vida Lipovšek Krtince
16.12.2019 družina Gajšek Mestinje

VERSKI TISK V LETU 2020: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 112€

OGNJIŠČE: 33,50€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11€

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

NEDELJA KARITAS: Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 468,80€. Bog povrni za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu čistijo in krasijo cerkev verniki in njeno okolico verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.