BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

NOVO LETO

V sredo je Novo leto in praznik Marije, Božje Matere. Sveta maša bo ob 9.00 uri.

 

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu, pred sveto maš vabljeni k češčenju Najsvetejšega.

PRVA NEDELJA V MESECU

Prihodnja nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za potrebe župnije.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

V četrtek, 2. januarja, pričenjam v župniji božične blagoslove. Letos bo vaš dar ob božičnih blagoslovih namenjen za načrtovana obnovitvena dela na strehi cerkve sv. Miklavža v Lembergu. V preteklem letu smo obnovili streho na župnijskem kozolcu. Bog povrni za vsak vaš dar.

Razpored blagoslovov:

četrtek 2. januar:  ob 8.30 Mestinje

petek 3. januar ob 9.00: Pečica, Beli Potok, Jerovska vas, Sladka Gora

sobota 4. januar ob 8.30: Dolga Gora

nedelja 5. januar ob 11.30: Gradec, Polžanska Gorca, Bobovo

ponedeljek 6. januar: ob 9.00 Topolovec, Krtnice, Nova vas

torek, 7. januar: ob 9.00 Ržiše, Lemberg, Pijovci

sreda, 8. januar: ob 8.30 Polžanska vas

 

VERSKI TISK

Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

STATISTIKA

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2019 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 12 krstov, od tega 9 dečkov in 3 deklice. Trije otroci so bili rojeni v zakonski skupnosti, 9 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 1 poroko. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 12 pogrebov (7 moških in 5 žensk). Sprevideni so bili 4 pokojni, 10 pa jih je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 83,8 let, umrlih moških pa 71,7 let. Najstarejši moški je bil Martin Krajnčič iz Pijovc, star 86 let, najstarejša ženska je bila Tilčka Majcen iz Polžanske vasi, ki je dopolnila 89 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 12 otrok, V veroučnem letu 2019-20 obiskuje verouk 75 otrok, približno 10.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore.