BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Letos bo vaš dar ob božičnih blagoslovih namenjen za načrtovana obnovitvena dela na strehi cerkve sv. Miklavža v Lembergu. V preteklem letu smo obnovili streho na župnijskem kozolcu. Bog povrni za vsak vaš dar.

Razpored blagoslovov:

nedelja 5. januar ob 11.30: Gradec, Polžanska Gorca, Bobovo

ponedeljek 6. januar: ob 9.00 Topolovec, Krtnice, Nova vas

torek, 7. januar: ob 9.00 Ržiše, Lemberg, Pijovci

sreda, 8. januar: ob 8.30 Polžanska vas

 

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZANJENJA – SVETI TRIJE KRALJI: Jutri je praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Sveta maša bo ob 8. uri.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se ob tem spomnimo tudi na svoj krast, zato bomo pri sveti maši obnovili krstne obljube.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.