VABILO K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS

Pomnožena molitev v času novih ali neozdravljivih bolezni je bila v zgodovini Cerkve stalnica. Ni dvoma, da je tudi naš čas takšen. Z molitvijo (npr. Ps 91), še posebej pa z molitvijo rožnega venca, lahko in moramo kristjani sodelovati pri boju proti širjenju novega koronavirusa. Namen usmerimo zlasti za že obolele, za zaustavitev širjenja, za modrost odgovornih civilnih in zdravstvenih oblasti, ki sprejemajo skupne ukrepe, ter morda še najbolj za znanstvenike, ki iščejo pravi odgovor za premaganje nove bolezni. Poglobimo zaupanje v molitev, ki je nujno potrebna duhovna podpora vsemu prizadevanju, ki smo ga dolžni narediti sami, ker nam je Bog dal razum, s katerim lahko sodelujemo z njim tudi pri premagovanju novih bolezni. Že Origen je poudaril, da se je Bog odločil, da se določeni dogodki ne bodo zgodili, če ne bomo zanje prosili. Zgolj uporaba razuma je premalo, a tudi zgolj molitev, ne da bi uporabljali Božji dar razuma in sposobnosti raziskovanja, bi bilo predrzno zaupanje. Združimo vse v eno samo skupno prizadevanje. Še posebej se priporočimo sv. Roku, ki je priprošnjik zoper bolezni.

 

PREVENTIVNI UKREPI V CERKVI ZARADI KORONA VIRUSA

Slovenski škofje so glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

  • V izogib širjenju koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 
  • Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih in oznanjenih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
  • Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
  • Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
  • Dovoljeni so cerkveni pogrebi. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.
  • Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
  • Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
  • Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

 

IZBOR ČLANOV V ŽPS: Izbor članov v Župnijski pastoralni svet, se zaradi nastalih okoliščin odloži do nadaljnjega.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.