Mašni nameni so oznanjeni za vse tri župnije skupaj. Sveto mašo lahko vsak dan spremljate na facebook strani (Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah) iz župnijske cerkve v Šmarju. Ob nedeljah je ob 9. uri in med tednom je ob 8. uri, na TV Slovenija 2 vsako nedeljo ob 10. uri.

 

VELIKONOČNO VOŠČILO

»Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marina Magdalena in druga Marija pogledat grob. Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj! Vstal je, kakor je rekel! Stopita sem in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: Vstal je od mrtvih.« (Mt 28, 1. 5-7)

Letošnja zarja velikonočnega jutra se čez našo deželo razliva popolnoma drugače, kot smo navajeni. A kljub preizkušnji nas v tišin in osami še bolj navdaja z upanjem, da je življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša od sovraštva. To upanje ne osramoti, ampak daje smisel in pogum, da z vedrim pogledom zremo v prihodnost in že sedanji trenutek živimo v upanju na dokončno zmago življenja nad smrtjo.

Vsem Vam voščimo veselo in blagoslovljeno alelujo Kristusovega vstajenja.

Vaši duhovniki

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Sveto mašo in molitveno uro za duhovne poklice, ob 19. uri iz župnijske cerkve, boste lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na radiju Ognjišče ali TV Eksodus.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri bo pobožnosti Križevega pota in ob 19. uri obredi velikega petka. Oboje boste lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na radiju Ognjišče ali TV Eksodus.

 

VELIKA SOBOTA – BOŽJI GROB – BLAGOSLOV JEDIL

Blagoslova ognja ne bo. V božjem grobu bo Najsvetejše navzoče, povabljeni pa da ste tekom dneva v duhu povezani z božjim grobom v cerkvi. Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 15. uri, ki ga lahko spremljate na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na TV Slovenija 1. Jedila, ki jih boste zaužili lahko doma pokropite z blagoslovljeno vodo.

Zvečer bo ob 20. uri, vigilija, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči. Vigilijo lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na radiju Ognjišče ali TV Eksodus.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Letos ne bo vstajenjske procesije. Praznično sveto mašo ob 9. uri, boste lahko spremljali lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na TV Slovenija 2, ob 10. uri.

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Sveto mašo ob 9. uri boste lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah.

 

NAŠI RAJNI

V tednu, ki je za nami smo se polovili Franca Cahon iz Belega Potoka. Spomnimo se rajnega v molitvi.

 

ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS

Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper koronavirus.

Molimo. Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino.  Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu.  Amen.