PROŠNJI DNEVI

Pred nami so prošnji dnevi. Zaradi ukrepov no bo prošnjih procesij, ampak samo sveta maša z litanijami v čast veh svetnikov. V ponedeljek bomo prošnji dan s sveto mašo obhajali pri sv. Mihaelu, v torek pri sv. Benediktu in v sredo na Sladki Gori, vedno ob 8. uri zjutraj. Lepo povabljeni.

 

PRAZNIK GOSODOVEGA VNEBOHODA: V četrtek je prazni Gospodovega vnebohoda. Lepo vabljeni k sv. maši ob 18. uri v župnijsko cerkev.

 

OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V PRIHODNJE

V preteklem tednu smo pričeli z mašami z ljudstvom. Nekaj navodil za lažje obhajanje bogoslužja.

 • udeležba se svetuje zdravim
 • v kropilnikih ni blagoslovljene vode
 • obvezna je zaščitna maska
 • obvezno razkuževanje rok
 • rokovanje se opusti
 • obvezna socialna razdalja
 • razdalja ne veže družine in skupna gospodinjstva
 • akrament svete spovedi je možno obhajati v sobi v župnišču.
 • podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno
 • podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob manjšem številu sorodnikov
 • podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
 • Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana v cerkvi ob večji udeležbi.

 

VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč izpeljati do konca. Tudi priprave na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo ni izvedljivo, zato je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in Pijovc.