OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V PRIHODNJE

 

Nekaj priporočil za lažje obhajanje bogoslužja.

 • udeležba se svetuje zdravim
 • obvezna je zaščitna maska
 • obvezno razkuževanje rok
 • rokovanje se opusti
 • obvezna socialna razdalja
 • razdalja ne veže družine in skupna gospodinjstva
 • zakrament svete spovedi je možno obhajati v sobi v župnišču.
 • podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno
 • podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno
 • podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
 • cerkveni pogrebi in pogrebne svete maše so dovoljeni, tudi ob navzočnosti več ljudi

.

SVETA MAŠA PRI SV. BENEDIKTU IN ZAKLJUČEK ŠMARNIC: V soboto, lepo valjeni k sveti maši k sv. Benediktu in zaključku šmarnic ob 18. uri.

 

BINKOŠTI: Prihodnjo nedeljo so binkošti, zapovedan praznik. Z njimi zaključujemo letošnji velikonočni čas. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.

 

VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč izpeljati do konca. Tudi priprave na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo ni izvedljivo, zato je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore.