SVETE MAŠE, ZAKRAMENTI IN OSTALA BOGOSLUŽJA V TEM ČASU: Svete maše, zakramenti, pogrebi in ostala bogoslužja so v tem času, kod do sedaj, z nošenjem mask, razkuževanjem in z razmikom sedenja v klopeh.

 

MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: V tednu, ki je pred nami  vstopamo v mesec oktober, ki je še posebej mesec molitve rožnega venca. Lepo vabljeni k tej molitvi v cerkvi pred sveto mašo in tudi doma.

 

VEROUK: V četrtek imajo veroučenci 7., 8., in 9. razreda verouk.

 

MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Vsi smo poklicani k oznanjevanju evangelija z besedo, življenjem in dobrimi deli.  Zato bo vaš dar prihodnjo nedeljo namenjen za misijone. Bog povrni za vaš dar.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

SVEČE, SPOMN NA RAJNE: V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč (1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu krasijo in skrbijo za cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.