VETE MAŠE Z LJUSTVOM

Maše z ljudstvom so zopet dovoljene. Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se v vsako drugo klop usede en oseba oziroma družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva. Petje pri mašah z ljudstvom ni dovoljeno.

 

SVETI KRST: Krst je lahko v družinskem krogu.

 

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE: Cerkveni pogrebi so v krogu sorodnikov. Pogrebne svete maše so v času korone po pogrebu v cerkvi.

 

NAŠI RAJNI: Umrl je Leopold Černoša iz Nove vsi pri Šmarju. Pogreb pokojnega bo danes, v nedeljo ob 13. uri v Šmarju, pogrebna sveta maša bo po pogrebu v župnijski cerkvi v Šmarju. Umrla je Ana Šket iz Topolovca. Pogreb in pogrebna sveta maša bo v ponedeljek, 25.01.2021, ob 14. uri. Spomnimo se rajnih v molitvi.

 

VEROUK: Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK). Za veroučence od 1. do 6. razreda bo poslala gospa Andreja.

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

VERSKI TISK V LETU 2021: Družina – 119,60 €, Ognjišče – 33,50 €, Mohorjeve knjige za leto 2022 – 49 €, Prijatelj 11€, Misijonska obzorja 11€. Dobrodošli tudi novi naročniki verskega tiska. Potrudimo se, da bomo brali dobro čtivo. Če je kdo naročil tisk po pošti ali ga ne boste več imeli, nam sporočite.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za župnijski cerkev verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.