SVETE MAŠE Z LJUSTVOM V PRIHODNJE IN OSTALI OBREDI

S ponedeljkom 4. januarja, so zopet dovoljene svete maše z ljudstvom. Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se v vsako drugo klop usede en oseba oziroma družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva. Petje pri mašah z ljudstvom ni dovoljeno.

 

SVETI KRST: Krst je lahko v družinskem krogu.

 

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE

Cerkveni pogrebi so v družinskem krogu. Pogrebne svete maše bodo nekaj časa po pogrebu v župnijski cerkvi.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TIRJE KRAJI

V sredo je praznik gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Sveta maša bo ob 8.30 uri. Blagoslovili bomo vodo, kredo in kadilo.

 

STATISTIKA

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2020 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali zgolj krst treh deklic. Dve od njih sta bili rojeni v cerkveno zakonski skupnosti, ena pa v civilno zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 1 poroko. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 20 pogrebov (13 moških in 7 žensk). Spreviden je bil le 1 pokojni, 19 pa jih je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 81,9 let, umrlih moških pa 74,8 let. Najstarejši moški je bil Ivan Novak iz Pijovc, star 92 let, najstarejša ženska je bila Marija Vouk iz Polžanske Gorce, ki je dopolnila 93 let. Radi molimo za rajne, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 7 otrok, V veroučnem letu 2020-21 je k verouku vpisanih 75 otrok. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

SPREMEMBA BANČNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ŽUPNIJE

S 1. januarjem ima župnija zaradi združevanja bank nov transakcijski računa: TRR: SI56 0400 1004 6528 852

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Družina – 119,60 €, Ognjišče – 33,50 €, Mohorjeve knjige za leto 2022 – 49 €, Prijatelj 11€, Misijonska obzorja 11€. Dobrodošli tudi novi naročniki verskega tiska. Potrudimo se, da bomo brali dobro čtivo.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijski cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.