VELIKONOČNO PRAZNOVANJE: Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Letos za razliko od lanskega leta bomo praznovali v cerkvi, vendar malo prilagojeno razmeram v kakršnih smo. Prosim, da skušamo pazit drug na drugega in upoštevat priporočila, nošenje mas, razkuževanje rok in medosebna razdalja.

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU: obisk bolnikov na domu bo v četrtek po veliki noči.

 

SVETA SPOVED: V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo pred sv. mašo. Res lepo povabljeni k sv. spovedi.

 

ČIŠČENJE CERKVE

V torek ob 9. uri lepo naprošeni in vabljeni, da očistimo in pripravimo župnijsko cerkev za velikonočne praznike. Lepo naprošeni!

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZANJE VEČERJE

Spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 18. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu k stranskemu oltarju, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Povabljeni k molitvi.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 18. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na češčenju križa. Ta dan ni svete maše. Po bogoslužju, bomo Najsvetejše preneslo v božji grob, kjer bo molitev.

 

VELIKA SOBOTA

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. Razpored blagoslovov velikonočnih jedil:

11.00 – blagoslov v župnijski cerkvi

11.30 – sv. Mihael

12.00 – blagoslov v župnijski cerkvi

15.00 in 15.15 – Lemberg v cerkvi

16.00 in 16.15 – sv. Benedikt v cerkvi

17.30 – blagoslov v župnijski cerkvi

Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Vstajenjske procesije ne bo. Svete maše bodo ob 7. uri v župnijski cerkvi, ob 8. uri v Lembergu in ob 10.30 v župnijski cerkvi. Prosimo, da se skušate porazdelit po teh svetih mašah.

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša ob 9.00 v župnijski cerkvi.

 

VEROUK

Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK).

Za veroučence od 1. do 6. razreda bo poslala gospa Andreja. Povabljeni tudi k sveti maši.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in Pijovc.