SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM

Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

VEROUK

Verouk se izvaja na daljavo. Spodbujam in vabim starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK). Za veroučence od 1. do 6. razreda bo poslala gospa Andreja. Povabljeni tudi k sveti maši.

 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali današnje nedelje (18.4) do  prihodnje nedelje (25. 4), ko je v vesoljni cerkvi svetovni molitveni dan za duhovne poklice. V tem tednu povabljeni k molitvi in sveti maši.

Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice je v izziv tako za molivce za nove duhovne poklice kot tudi za tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic.

 

»PRIPADAJ!«

  • je klic odraslim, da bi v konkretni skupnosti gradili odnose, ki bodo ugodno okolje za rast duhovnih poklicev. Pripadaj župniji, pripadaj kateremu od malih občestev, pripadaj skupini molivcev za duhovne poklice, pripadaj krogu živih župnijskih sodelavcev … in daj na razpolago svoj čas in svoje talente.
  • je klic mladim, da bi »vstali iz kavča svojega udobja« in prestopili v krog pogumnih Jezusovih prijateljev, v krog mladih, ki se ne zadovoljijo s plehkim površinskim življenjem, temveč so pripravljeni sprejeti nase napore, se spustiti v globino, da bi lahko zaslišali njim namenjeni »klic večne Ljubezni«, ter nanj pogumno odgovorili.

»IŠČI«

  • je klic mladim, naj spoznavajo svoje bistvo, prejete darove, svoje meje … da bi spoznali Božji načrt za svoje življenje. Da bi vztrajali, iskali, dokler ne najdejo mesta in poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil!
  • je klic odraslim, da ne bi mirovali, temveč bi stalno iskali, kako pomagati mladim, da bi lažje prepoznali svojo poklicanost; da bi iskali in pridobivali nove molivce, nove sodelavce pri delu za poklice, za spremljanje mladih …

»ODLOČI SE«

  • je klic mladim, da svoje življenje izročijo v Božje roke; klic, da se »ločijo od hotela mama«, ne odlašajo s svojo življenjsko odločitvijo ali je ne prepuščajo življenjskemu toku, temveč se pogumno podajo na pot razločevanja življenjske poklicanosti ob izkušenem duhovnem spremljevalcu ali spremljevalki; je klic, da potem, ko so dovolj časa posvetili razločevanju in prečiščevanju poklica, naredijo dokončno odločitev in jo pogumno uresničijo.
  • je klic odraslim, da se ločijo od neke brezbrižnosti, mlačnosti, nezanimanja … ter se odločijo, da bodo soustvarjali in oblikovali skupnost, ki bo ugoden prostor, v katerem bodo mladi lahko prepoznavali svojo osebno poklicanost in morebiten duhovni poklic.

 

ŽUPNIJSKO OBČESTVO PREBUJA DUHOVNE POKLICE

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je živo – dejavno! Župnijsko občestvo pospešuje duhovne poklice predvsem s ‘pristnim krščanskim življenjem’. Duhovni poklici so najbolj zanesljivo znamenje živosti nekega občestva.

Poklice bo prebujalo občestvo, ki moli! Duhovni poklici so zastonjski Božji dar, a obenem sad goreče molitve občestva, saj za prejem daru poklica Bog želi človekovo sodelovanje. Pomembno je, da sodeluje celotno občestvo: družine, otroci in mladi, člani Molitvene zveze, bolni in trpeči …

Poklice bo prebujalo občestvo, ki kliče! Verujemo, da Bog tudi danes kliče zadosti delavcev v svoj vinograd, vendar mnogi Božji glas preslišijo. V skrbi, da bi mladi slišali Božji glas, jih izrecno in osebno povabimo, naj prisluhnejo, kam jih kliče Bog. Ne bojimo se predlagati naj razmislijo o morebitnem poklicu v duhovniško ali posvečeno življenje.

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je misijonsko! Župljani, ki so resnično srečali Jezusa in spoznali njegovo Božjo ljubezen, ne bodo mirovali, dokler ga ne spoznajo in osebno srečajo tudi drugi. Za to bodo dali na voljo vse svoje moči. Iznajdljivi bodo, ko bodo vabili k molitvi za nove poklice; pogumno in drzno bodo mlade vabili, da se dajo na razpolago v različnih oblikah služenja v Cerkvi, tudi v duhovnem poklicu.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.