SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM

 Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

PETJE PRI SVETI MAŠI

Ljudsko petje pri sveti maši je zopet dovoljeno, zborovsko pa še ne.

 

ŠMARNICE V MESECU MAJU

Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. Šmarnice za  otroke pa bodo preko spleta.

 

VEROUK

Verouk v mesecu maju bo potekal v živo. Bolj podrobno o tem v prihodnjih oznanilih.

 

PRAZNIK SV. JOŽEFA, DELAVCA

V sobot je 1. maj, praznik sv. Jožefa Delavca. Sveta maša bo ob 8. uri.

 

PRVA NEDELJA

Nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo namenjen za vzdrževanje župnije.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice.