SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM

Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon in pogrebi s svetimi mašami so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo.

 

PETJE PRI SVETI MAŠI

Ljudsko petje pri sveti maši je zopet dovoljeno, zborovsko pa še ne.

 

ŠMARNICE V MESECU MAJU

Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. Šmarnice za  otroke pa bodo preko spleta, na facebook strani obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah. 

 

PROŠNJI DNEVI: V ponedeljek, torek in sredo so prošnji dnevi. V ponedeljek bo ob 8. uri sveta maša pri sv. Mihaelu, v torek ob 8. uri pri sv. Benediktu in v sredo ob 8. uri na Sladki Gori.

 

GOSPODOV VNEBOHOD

V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda, sveta maša bo ob 18. uri. Lepo vabljeni k sveti maši.

PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

Sveta birma bo v soboto 5. junija, ob 10. uri. Kot duhovno pripravo vabim vse birmance, njihove starše in botre, da prihajate k nedeljski sveti maši v župnijsko cerkev v mesecu maju.

 

PRVO SVETO OBHAJILO

 Sveto obhajilo bo v nedeljo 13. junija, ob 10.30 uri. Vabim vse k svetim mašam, kot pripravi na sveto obhajilo.

 

VEROUK

V četrtek ob 16. uri, vabljeni k verouku veroučenci iz 7. razreda, veroučenci 8. in 9. razreda pa ob 17. uri in ga zaključimo s sveto mašo ob 18. uri, h kateri vabljeni tudi starši in botri.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.