ZAHVALNA NEDELJA

V Svetem pismu beremo: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota« (1 Krn 16,34).

Ob zahvalni nedelji nas ta Božja beseda še posebej nagovori, saj smo na zahvalno nedeljo še posebej spodbujeni, da se z vsem srcem zahvalimo Bogu in ljudem za vse dobro, kar smo prejeli.

Biti hvaležen ne pomeni samo to, da rečemo drugemu: »HVALA TI«, ampak pomeni imeti držo, ki bogati in plemeniti naše medsebojne odnose. Marsikomu se zdi samo po sebi umevno, da ima vse to kar ima, da mora to imeti, da mu to pripada, … zato se morda tudi sprašuje, zakaj bi se moral za vse to, kar imam zahvaljevati, saj mi vse to pripada.

Če pa pogledamo nekoliko bolj v globino srca, v globino našega življenja, naših medsebojnih odnosov in materialnih dobrin, ki smo si jih v življenju pridobili in ustvarili, potem hitro ugotovimo, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi bili zdravi, če ne bi imeli službe, če se v družini ne bi razumeli, če ne bi bilo medsebojnega sodelovanja, če ne bi bilo dobrih vremenskih pogojev,

Zahvalna nedelja je lepa priložnost, da izrečem besedo zahvale vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Iskreno se zahvaljujem dosedanjemu župniku g. Tadeju Linasiju, ki je 11 let pastoralno skrbel za našo župnijo. Hvala mu za njegovo pastoralno zavzetost in pričevanje. Želim mu obilo Božjega blagoslova na novem delovnem mestu v stolni župniji Celje – Sv. Danijel.

Iskreno se zahvaljujem sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, ki z veseljem prihajata med vas in imata daritev sv. maše.

Zahvaljujem se vsem župnijskim sodelavcem: pevcem in pevkam, zborovodju, ministrantom, bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih prostorov, za košnjo in urejanje okolice, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva, katehistinjima Zlatki in Andreji, sodelavkam – sodelavcem župnijske Karitas, vsem, ki z molitvijo, dobrimi deli in darovi podpirate župnijo. Hvala g. Lojzeku za posodobitev razsvetljave v cerkvi …, g. Francu, da je »topla voda« v župnišču … Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč.

Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podpirate pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse.

hvaležni župnik Damjan

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIHAELU: V nedeljo, 14. novembra  lepo povabljeni k zahvalni sveti maši k sv. Mihaelu ob 10.30 uri. V župnijski cerkvi bo to nedeljo sv. maša ob 8. uri, v Lembergu ni svete maše.

 

SESTANEK za starše 7. in 8. razreda: V četrtek, 11. novembra po večerni sv. maši, ob 17.30 uri v župnijski cerkvi sestanek s starši veroučencev 7. in 8. razreda. Dragi starši lepo vabljeni. 

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE: V sredo, 10. novembra ob 19.30 uri lepo vabljeni na biblično srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice. Srečanja se je možno udeležiti tudi preko računalniške povezave Zoom. Kdor bi želel spremljati na ta način, naj pošlje “pozdrav” na: janez.kozinc@gmail.com

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: V župnijski pisarni oz. v zakristiji sta na razpolago Pratika (6,50eur) in Marijanski koledar 2,50 eur.

 

VABILO NA KONCERT: Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa »Glasba na hribu«. Na čembalu se bo z glasbenim izborom predstavila naša župljanka in vsestranska glasbenica Petra Bračko. Koncert bo v nedeljo, 14. novembra, ob 17. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje. Za vstop na koncert je potrebno izpolnjevati pogoj PCT in nositi zaščitno masko.Vstop prost – prostovoljni prispevki – vabljeni!

 

FILM O BL. A. M. SLOMŠKU

Anton Martin Slomšek je kot osebnost prisoten v zavesti vseh Slovencev, obenem pa je zgodovinska oseba, ki presega meje Slovenije tako s svojim delovanjem kot tudi pomembnostjo. Poznavanje pomembnih zgodovinskih osebnosti, ki ne nagovarjajo samo s svojim delom, ampak tudi z življenjskim zgledom, ki poživlja kulturo in spodbuja posameznika, da naredi premik k svetosti tudi sam.

Zato smo se odločili, da s Studiem Siposh posnamemo film, ki bi Slomška približal mladim generacijam, obenem pa celotni slovenski javnosti obudi zavest, kako pomemben je bil Slomšek za Slovenijo, ki jo poznamo danes.

Nastanek filma zahteva ogromno truda in časa, s čimer so povezani tudi veliki finančni stroški. Za podporo filma se obračamo tudi na vas in upamo, da s skupnimi močmi zagotovimo produkcijo tega pomembnega filmskega spomenika.

  1. Ivan Štuhec in David Sipoš

Podatki za nakazilo

Vikariat Antona Martina Slomška

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

TRR: SI56 2900 0005 2720 812 (UniCredit banka)

SWIFT: BACXSI22
namen: film o Slomšku

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 8. do 14. novembra naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.