DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA

Prav prisrčno ste vabljeni, da se pridružite Delavnici molitve in življenja. Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija Slemenšek. Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj. Srečamo se enkrat tedensko po dve uri. Srečanja potekajo ob petkih in se začnejo ob 18.45 uri. Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA

Od 2. do 9. januarja sem v naši župniji imel božične blagoslove domov. V sredo, 5. januarja zaradi izredno slabega vremena nisem uspel obiskati vseh domov na Dolgi Gori, zato bom družine in domove, ki so mi še ostali obiskal in blagoslovil v torek, 18. januarja od 15.30 ure naprej. Hvala za razumevanje.

Iskrena Bog povrni za ta milostni čas in za vsa lepa srečanja na vašem domu. Hvala za vašo pozornost in darove, ki ste jih ob blagoslovu doma in družine namenili za potrebe župnije. Skupaj ste darovali 7.050€. Darovani darovi bodo uporabljeni za potrebe župnije. Iskrena Bog povrni.

VEROUK: Zaradi slabih epidemičnih razmer bo v četrtek, 20. januarja verouk za veroučence 7. in 8. razreda na daljavo. Po e-pošti bodo dobila navodila glede veroučne snovi.

 

VERSKI TISK V LETU 2022

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 2,70€.Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€.

Prosim, da tisti, ki še niste obnovili naročnine na verski tisk, da to naredite, ker moramo konec meseca januarja poravnati tisk. Če kdo ne bo več naročnik, prosim sporočite, da ne bomo po nepotrebnem plačevali tiskovin.

 

Dar za SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

Od 17. do 23. januarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.