DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA

Ob petkih, po večerni sv. maši, ob 18.45 v veroučni učilnici pri župnišču v Šmarju poteka Delavnica molitve in življenja. Lepo vabljeni! Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti! Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija Slemenšek.

 

SVEČNICA – PRAZNIK LUČI  – PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU: V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju. Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, je tam srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija. Danes obhajamo svečnico predvsem kot praznik luči pred nastopom tako imenovanih svetnikov – pomladinov. Obhajamo jo v dneh, ko so dnevi že malenkost daljši in je že slutiti pomlad, ki prinaša več luči, po kateri so nekdaj hrepeneli vso dolgo zimo. Tako, kot je starček Simeon v templju v slovitem spevu spregovoril o “luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na ta dan prispodoba Mesije, ki razsvetljuje človeštvo.

Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme duha ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči.

Na praznik Jezusovega darovanja v templju, v sredo, 2. februarja je praznična sv. maša ob 8. uri. Pri sveti maši je blagoslov sveč, ki jih boste lahko vzeli domov. Dar za svečo je 1€.

S tem praznikom zaključujemo božični čas in se poslavljamo od jaslic.

 

GOD SVETEGA BLAŽA

V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so razsajale razne kužne boleni, se je začelo širiti češčenje »štirinajstih zavetnikov v sili« – 14 svetnikov, ki so jih častili za posebne potrebe. Med nje spada tudi sv. Blaž, zavetnik zoper bolezni vratu in grla, ker je po legendi ozdravil materi sina edinca, ki je bil požrl ribjo kost. Zaradi te prigode in bližine svečnice Cerkev na njegov god podeljuje poseben »blagoslov sv. Blaža«. V četrtek, 3. februarja je god sv. Blaža. Med sv. mašo bo »blagoslova sv. Blaža«. Lepo vabljeni.

 

PRVI ČETRTEK

V četrtek pred prvim petkom ste še posebej vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške poklice in za stanovitnost duhovnikov.

Ob 16.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 17. uri sv. maša.

Ta dan tudi obiskujem bolnike.

 

PRVI PETEK v MESECU

Na prvi petek v mesecu lepo vabljeni k sv. maši ob 8. uri. Pol ure pred sv. mašo, torej ob 7.30 uri bo izpostavljeno sv. Rešnje Telo. Ob rožnem vencu in litanijah na čast Srcu Jezusovem posvetimo svoja srcu Jezusovemu srcu. Lepo vabljeni.

 

PRVA NEDELJA

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer«. Iskreno se zahvaljujem za vsak vaš dar, ki ga namenite za potrebe župnije. Iskrena Bog povrni.

 

PREDVIDENI DATUMI SLOVESNOSTI  SV. OBHAJILA IN BIRME

Slovesnost prvega sv. obhajila:

Sladka Gora –  nedelja, 15. maj ob 10.30 uri;

Kristan Vrh – nedelja, 22. maj ob 10. uri, in

Šmarje pri Jelšah – nedelja 29. maj ob 10.15 uri.

Slovestnost podelitve zakramenta sv. birme pa naj bi bila v župniji Šmarje pri Jelšah v soboto, 21. maja ob 10. uri. 

 

VEROUK

Tudi ta teden bomo imeli verouk na daljavo – po e-pošti. Hvala za razumevanje.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 31. januarja do 6. februarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.