DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA: Ob petkih, po večerni sv. maši, ob 18.45 v veroučni učilnici pri župnišču v Šmarju poteka Delavnica molitve in življenja. Lepo vabljeni! Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti! Delavnico vodita Sonja Topler in Lidija Slemenšek.

 

ŠTEVILO IN STAROST DUHOVNIKOV V ŠKOFIJI CELJE

Župnije: 1. januarja 2022 je bilo v Škofiji Celje 112 župnij, zasedenih je bilo 69, v soupravi 43. Za 16 župnij skrbijo redovniki, od teh je 5 v soupravi. Škofijski  duhovniki in diakoni: v Škofiji Celje je bilo 1. januarja 2022  inkardiniranih: 1 upokojeni škof, 90 škofijskih duhovnikov in 3 stalni diakoni. 10  duhovnikov zaradi bolezni in starosti ni več aktivnih. 3 duhovniki bivajo in delujejo v drugih slovenskih škofijah, 3 v tujini, 1 stalni diakon deluje v tujini.

Na ozemlju škofije bivajo 4 duhovniki iz Nadškofije Maribor.

Redovniki: 1. januarja 2022 je v Škofiji Celje delovalo in bivalo 33 redovnikov – 10 salezijancev, 11lazaristov, 4 kapucini, 4 minoriti (od teh 1 redovni brat), 1 frančiškan, 2 dominikanca in 1 klaretinec. 11 jih opravlja službo župnikov in 4 službo kaplanov.

Povprečna starost inkardiniranih duhovnikov in diakonov je 63,7 leta, samo duhovnikov 63,5 leta.

Starost inkardiniranih duhovnikov:

26 do 35 let so stari 3

36 do 45 je starih 12

46 do 55 je starih 15

56 do 65 je starih 11

66 do 75 je starih 28

76 do 85 je starih 19

86 in več so stari 3

Starost v škofiji delujočih redovnikov:

26 do 35 let je star 0

36 do 45 so stari 4

46 do 55 je starih 4

56 do 65 je starih 8

66 do 75 je starih 6

76 do 85 je starih 10

86 in več je star 1

Povprečna starost redovnikov v Škofiji Celje je 65,4 leta.

Bogoslovcev Škofija Celje nima, 2 pripravnika sta vpisana v propedevtični letnik.

Umrli duhovniki: v letu 2021 so umrli 3 škofijski duhovniki: Jožef Rogač, Alojzij Kostanjšek in Franc Ornik.

 

VABILO MLADIM K PROSTOVOLJSTVU V KARITAS: V okviru youngCaritas deluje veliko programov, kjer se lahko mladi vključijo kot prostovoljci. Trenutno že začenjamo priprave, vabimo mlade za področja: – Počitnice Biserov – strokovne vodeni tedni za otroke iz socialno ogroženih družin v poletnih mesecih. Že potekajo priprave in izobraževanja na temo vzgoje, načini dela z otroki in mladostniki – otroci s posebnimi potrebami, otroci v stiski zaradi smrti in bolezni v družini, skupinsko delo med prostovoljci, reševanje iz vode, čustva, didaktične igre … Več na: https://youngcaritas.si/projekti/. Slovenska Karitas vabi mlade tudi iz naše župnije, da se pridružite youngCaritas in postanete del ekipe.

 

VEROUK: Ta teden začnemo z veroukom v živo, v župnišču v veroučni učilnici. V četrtek, 17. februarja imajo verouk veroučenci 7. in 8. razreda.

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE: V sredo, 16. februarja ob 19.30 uri lepo vabljeni na biblično srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice v Šmarju in preko ZOOM-a.

 

SESTANEK KLJUČARJEV: V četrtek, 17. februarja ob 18.30 uri vabim ključarje vseh cerkva na sestanek, ki bo v prostorih župnišča.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 14. do 20. februarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in Pijovcev.