SINODA 2021-23 Spoštovani/e župljani/ke!

Papež Frančišek nas spodbuja, da bi se sinoda odvijala v našem vsakdanjem življenju, kar pomeni, da bi hodili skupaj. Če želimo hoditi skupaj, potem se moramo slišati in se pogovarjati. Tudi vas želimo aktivno vključiti v to dogajanje, zato je v našem župnijskem glasilu vsakih 14 dni posebna rubrika o sinodi. Prosimo vas, da si vzamete minuto ali dve časa in prispevate svoj delež pri tem sinodalnem dogajanju. To sinodalno rubriko – okvirček izpolnite, ga odrežete in ga oddate v posebej za to pripravljeno škatlo. Sodelujete lahko tudi preko spleta in QR kode.

Hvaležni smo vam za vaše sodelovanje in prispevek.

 

PEPELNICA: V sredo, 2. marca začnemo letošnji postni čas, ki traja 40 dni. Na pepelnično sredo je strogi post, kar pomeni, da se zdržimo mesnih jedi in se ta dan samo enkrat do sitega najemo. Sv. maša je ob 8. uri. Med sveto mašo je obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Stopimo na pot spokornosti.

 

POSTNI ČAS

V letošnjem pastirskem pismu papež Frančišek pravi: »Post je ugoden čas za osebno in skupnostno spreobrnjenje, ki nas vodi do velike noči umrlega in vstalega Jezusa Kristusa. … Post nas vabi k spreobrnjenju, k spremembi miselnosti, da bi življenje svoje resnice in lepote ne imelo toliko v imetju kot v dajanju, ne toliko v kopičenju kot v sejanju dobrega in v medsebojni podelitvi.«

V postnem času smo še posebej nagovorjeni k redni vsakdanji molitvi, obisku nedeljske sv. maše, k sveti spovedi, da se odpovemo se določeni razvadi ali dobrini, delamo dobra dela…

Slovenska Karitas nas vabi, da se pridružimo posebni odpovedi – odpoved alkoholu. Letošnje geslo spodbude nosi naslov »Smej se«. Vsak izmed nas je povabljen, da namesto alkohola in drugih drog izbere čas za smeh bodisi doma, na cesti, pri delu v službi bodisi v družbi.

Pobuda 40 dni brez alkohola je zasnova kot odpoved, ki je izkaz solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola. Pobuda ni namenjena samo tistim, ki imajo težave, ampak tudi tistim, ki pijemo redko in zmerno, da z izkazano odpovedjo sporočimo okolici, da je alkohola na skupnih dogodkih, v naših skupnostih in družinah preveč. Traja od pepelnice 2. marca do velike sobote 16. aprila 2022 in vsak dan šteje. S trpečimi pa smo lahko povezani tudi v molitvi:

Dobri Oče!

Vse nas vabiš k vztrajnosti v dobrem.

Oblikuj nas, Gospod, in naj se ti pustimo oblikovati,

da bo Tvoja ljubezen v nas.

Da bomo znali opaziti stisko, pristopiti in deliti z ubogimi.

Blagoslovi, Oče, naše poti in vse tiste, ki se trudijo za druge,

jih razveseljujejo v težkih trenutkih.

Vsem nam pomagaj, ko zaidemo na stranpoti

neiskrenosti, brezbrižnosti in zasvojenosti.

Vodi nas po poti dobrote, veselja in solidarnosti

z bližjimi. Amen.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: Krížev pót (latinsko Via crucis) je likovna upodobitev Jezusovega trpljenja od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko ga mrtvega položijo v grob. Križev pot je poleg tega tudi molitev, ki jo verniki molimo, ko se spominjajo Jezusovega trpljenja. Vsak postni petek na začetku sv. maše molimo križev pot.

 

POSTNA SPODBUDA – BRANJE LUKOVEGA EVANGELIJA

V letošnjem letu se v vseh naših treh župnijah z molitvijo pripravljamo na misijon, ki ga bomo imeli od 14. do 23. oktobra. Če želimo, da bo misijon obrodil svoje sadove, potem se moramo nanj pripraviti. Ob božičnem blagoslovu domov ste v dar prejeli knjižico SVETI MISIJON – SKUPAJ NA POTI. V tej knjižici je tudi Lukov evangelij. V postnem času želimo, da bi kot župnija prebrali Lukov evangelij. Ob postnih sredah bomo ob 18. uri v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Šmarju brali odlomke iz Lukovega evangelija. Začeli bomo na pepelnično sredo, 2. marca po sveti maši. S sabo imejte knjižico SVETI MISIJON – SKUPAJ NA POTI. Po prebranem odlomku sledi kratka tišina, prošnje in molitev za uspeh misijona. Pridite, molimo in prisluhnimo Lukovemu evangeliju.

Kdor ne more priti v župnijsko cerkev v Šmarje pa naj doma prebere 1. in 2. poglavje Lukovega evangelija.

 

PRVI ČETRTEK

V četrtek pred prvim petkom ste vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške poklice in za stanovitnost duhovnikov. Ob 16.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 17. uri sv. maša. Ta dan tudi obiskujem bolnike.

 

PRVI PETEK v MESECU: Na prvi petek v mesecu lepo vabljeni k sv. maši ob 8. uri. Pol ure pred sv. mašo, torej ob 7.30 uri bo izpostavljeno sv. Rešnje Telo. Ob rožnem vencu in litanijah na čast Srcu Jezusovem posvetimo svoja srcu Jezusovemu srcu. Lepo vabljeni.

 

PRVA NEDELJA

Prihodnja nedelja (6. marec) je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer«. Zahvaljujem se vam za vsak dar, ki ga namenite za potrebe župnije.

 

ROMANJE V MEĐUGORJE Vabljeni na romanje v Međugorje od 27. do 30. aprila 2022. Prijave sprejemamo v župnijski pisarni ali na tel. št. 031/658 455 (Marinka). Cena romanja je 135€. Akontacija je 50€. Lepo vabljeni.

 

DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA

Ob petkih, po večerni sv. maši, ob 18.45 v veroučni učilnici pri župnišču v Šmarju poteka Delavnica molitve in življenja. Lepo vabljeni!

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 28. februarja do 6. marca naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Sladke Gore in Pečice