11.00 župnijska cerkev


12.00 sv. Mihael


13.00 župnijska cerkev


15.00 sv. Nikolaj – Lemberg


16.00 sv. Benedikt


17.30 župnijska cerkev


Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi
lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.