KRIŽEV POT K SV. BENEDIKTU

Danes, na cvetno nedeljo ste ob 14.30 uri lepo vabljeni k molitvi križevega pota iz Mestinja k sv. Benediktu. V primeru dežja bo križev pot v cerkvi sv. Benedikta.

 

VEROUK: V velikem tednu in tudi v tednu po veliki noči ni verouka. Vsi veroučenci in starši pa ste lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju.

 

SVETA SPOVED

V velikem tednu ste lepo vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo pred sv. mašo.

 

VELIKI TEDEN

Zadnji teden postnega časa imenujemo veliki teden. Upravičeno, saj so vsi dnevi tega tedna veliki. Začenja se s cvetno nedeljo, ko blagoslavljamo zelenje in s procesijo v cerkev ponazarjamo Kristusov slovesni prihod v Jeruzalem in vstop v velikonočno skrivnost, kar naznanja branje pasijona. Veliki teden še posebej zaznamuje velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek, velika sobota. Višek našega praznovanja pa je velika noč, ko se spominjamo, da je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih.

Drage župljanke in župljani. V velikem tednu ste še posebej vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, skupni in osebni molitvi.

Pridite in skupaj praznujmo temeljne dogodke naše vere.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Na veliki četrtek dopoldan, ob 9. uri je v stolnici »krizmena maša« pri kateri škof blagoslovi krstno in bolniško olje, skupaj z duhovniki pa posveti krizmo. Z večerno sv. mašo ali spominom na zadnjo večerjo se začenja sveto velikonočno tridnevje, ki je vrhunec vsega liturgičnega leta. Slovesna večerna sv. maša, ki jo bomo obhajali ob 18. uri je spomin na postavitev sv. evharistije in mašniškega posvečenja. Po maši je kratka molitvena ura za duhovne poklice in nato se Najsvetejše prenese k stranskemu oltarju, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Ta dan ni evharistične daritve, ker je bil Jezus na križu »duhovnik, oltar in jagnje obenem«. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo na veliki petek še posebej povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja.

Ob 15. uri, torej ob uri, ko Jezus umre na križu ste lepo vabljeni k molitvi križevega pota v župnijsko cerkev.

Ob 18. uri pa ste lepo vabljeni k obredom velikega petka, ki je sestavljeno iz treh delov: opravila Božje besede, češčenja križa, kjer naj bi vsi slišali: »Glejte les križa, na katerem je viselo zveličanje sveta!« in sv. obhajila.

Po bogoslužju se Najsvetejše prenese v božji grob, kjer je osebna molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri je blagoslov ognja. Lepo vabljeni tudi k molitvi Jezusa v božjem grobu.

Najsvetejše bo izpostavljeno od 11. do 13.30 ure in popoldan od  17. ure do začetka vigilije.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL:

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – sv. Mihael

13.00 – župnijska cerkev

15.00 – sv. Nikolaj – Lemberg

16.00 – sv. Benedikt

17.30 – župnijska cerkev

Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Kristusova velika noč je tudi naša velika noč, dan nepopisnega veselja, saj je Kristus s svojo smrtjo uničil našo smrt in s svojim vstajenjem zagotovil naše vstajenje. To je vsebina ne le ene nedelje ali osmine po njej, marveč vseh nedelj, vsega leta.

Središče praznovanja velikonočnega dogodka je vstajenjska procesija in sveta maša. Ob 7. uri bo vstajenjska procesija okoli cerkve in nato slovesna sveta maša. Prav tako bo še praznična sv. maša ob 10.30 uri.

 

ORATORIJ v Šmarju

Oratorij je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja.

Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.

ROMANJE V MEĐUGORJE

Vabljeni na romanje v Međugorje od 27. do 30. aprila 2022. Prijave sprejemamo v župnijski pisarni ali na tel. št. 031/658 455 (Marinka). Cena romanja je 135€.

Akontacija je 50€. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V torek, 12. aprila ob 9. uri lepo naprošeni in vabljeni iz vseh vasi, da pridete, očistite in pripravite župnijsko cerkev za velikonočne praznike. Lepo naprošeni!