DELOVNA AKCIJA – čiščenje podpornega zidu

V letošnjem letu ste bili že dvakrat povabljeni k delovni akciji. Pri prvi delovni akciji smo očistili župnijski vinograd. Pri drugi delovni akciji smo začeli čistiti bršljan, ki se je močno zajedel v podporni zid pri župnijski cerkvi. Ob čiščenju podpornega zidu smo videli, da je podporni zid precej načet. Podporni zid je potrebno do konca očistiti in ga nato tako pripraviti, da bomo lahko prihodnje leto začeli z obnovo podpornega zidu.

V torek, 28. junija ob 17. uri naprošam, da se nam pridružite pri tej tretji delovni akciji, da očistimo še tisti del podpornega zidu, ki je preraščen z bršljanom. Že vnaprej iskrena hvala vsem, ki se nam boste pridružili. Več nas bo, prej bomo naredili.

SLOVESNI PRAZNIK APOSTOLOV SV. PETRA IN PAVLA

V Katoliški cerkvi 29. junija praznujemo slovesni praznik apostolov sv. Petra in Pavla. Peter je bil ribič iz Betsajde ob Genezareškem jezeru. Jezus ga je poklical, da bi bil ribič ljudi in da bi kasneje kot pastir tudi vodil Cerkev kot Božje ljudstvo. Po svetopisemskem izročilu mu je Jezus po tem, ko ga je poklical za učenca, spremenil ime v Peter: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 16,18–20). Zelo pomembna izkušnja v Petrovem življenju je bila ta, da je Jezusa, po tem, ko je bil le-ta prijet, kljub temu, da se je ob njem vzgajal in učil približno tri leta, trikrat zatajil. Po Jezusovem vnebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade Cerkve. Nekaj časa je bil škof v Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi (1 Pt in 2 Pt), življenjsko pot pa je sklenil z mučeništvom.

Po zgodovinskih virih naj bi apostol Peter vladal do leta 67 po Kr. Več zgodnjekrščanskih spisov potrjuje, da je Peter umrl nasilne smrti v Rimu v času vladanja cesarja Nerona. Na kraju njegovega mučeništva je dal cesar Konstantin leta 350 postaviti veliko baziliko. Sedanja bazilika sv. Petra v Vatikanu je bila postavljena v letih med 1506 in 1526. Pod njenim glavnim oltarjem je grob apostola Petra, čigar nasledniki so papeži oz. rimski škofje.

Apostol Pavel se je rodil okrog leta 10 po Kr. v Tarzu, v glavnem mestu takratne rimske province Kilikije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Bil je farizej in poznavalec judovstva, ki je do spreobrnjenja na poti v Damask preganjal kristjane. Apostol Pavel je ob rojstvu dobil ime Savel, po spreobrnjenju pa se je dal krstiti in ime spremenil v Pavel.

O delovanju apostola Pavla poroča evangelist Luka v Apostolski delih. Obhodil je velik del takratne rimske države in ustanavljal cerkvene občine ter jih spodbujal s pismi. Danes poznamo štirinajst ohranjenih Pavlovih pisem, ki so po vsebini in obsegu za štirimi evangeliji najpomembnejši del Svetega pisma Nove zaveze. Podobno kot apostol Peter je tudi on umrl mučeniške smrti za časa cesarja Nerona okrog leta 67.

Praznika obeh apostolov je Cerkev obhajala že v 4. stoletju. Najstarejši rimski koledar Furija Dionizija Filokala iz leta 354 navaja 29. junij kot praznik apostolov Petra in Pavla. Na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla slovenski škofje diakone posvečujejo v duhovnike.

 

Letošnji novomašniki so iz LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE

Rok GREGORČIČ, roj. 5. maja 1997, iz župnije Ljubljana – Šiška,

Tadej PAGON, roj. 17. junija 1994, iz župnije Tržič – Bistrica,

Janez Pavel Šuštar, roj. 21. oktobra 1997, iz župnije Homec.

Mašniško posvečenje bodo prejeli v ljubljanski stolnici 29. junija 2022 ob 9. uri.

Iz NOVOMEŠKE ŠKOFIJE je novomašnik Janez MEGLEN, roj. 24. avgusta 1996, iz župnije Krka. Mašniško posvečenje bo prejel v novomeški stolnici 28. junija 2022 ob 18. uri.

Bogu hvala za letošnje novomašnike. Molimo za stanovitnost in svetost duhovnikov. Molimo in prosimo, da bi se tudi iz naših treh župnij kdo odločil in stopil na pot duhovništva ali redovništva.

V sredo, 29. junija je sv. maša ob 8. uri. Lepo vabljeni.

 

ROMANJE STAREJŠIH K MARIJI POMAGAJ NA BREZJE

Župnijska Karitas, lepo vabi starejše in bolne na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. Romanje bo v soboto 9. julija. Odhod avtobusa bo ob 7. uri zjutraj iz Sladke Gore. Prosimo, da se čim prej prijavite.

Prijave sprejemata Zlatka Štunf (040/702-418) in Marica Kos (041/801-813).

 

ORATORIJ na Sladki Gori bo od torka, 23. do petka 26. avgusta.

Na oratoriju bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja. Ignacij je eden ključnih svetnikov, ki je močno zaznamoval zgodovino Cerkve. Prijavnice za oratorij dobite v župnijski cerkvi na Sladki Gori ali pa na spletu. Prijave sprejemamo do 1. avgusta.

 

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

V soboto, 2. julija bo za našo župnijo molitveni dan, ko smo še posebej povabljeni, da častimo Jezusa v sv. Rešnjem telesu.  To je dan, ko želimo biti z Gospodom, navzočim med nami v sveti evharistiji.

Biti pred Najsvetejšim je milost. To je blagoslovljeni čas. To ni zapravljen čas, ampak zelo dobro porabljen čas. Ta čas posvetimo samemu Jezusu, torej Bogu. To je čas druženja in pogovora z našim Odrešenikom, ki nam je izkazal ljubezen do konca, do smrti na križu.

Če v cerkev pridemo nekoliko zaskrbljeni, obremenjeni in obteženi z raznimi skrbmi, težavami, bolečinami, pa lahko iz cerkve odidemo potolaženi, opogumljeni, notranje obogateni, pomirjeni in posvečeni.  To pa se zgodi, če vse svoje skrbi, prošnje in zahvale  Jezusu položimo v dar.

Naj bodo minute ali pa ura, ki jo bomo preživeli v cerkvi pred Najsvetejšim v blagoslov in tolažbo nam samim in po nas našim bližnjim.

V soboto, 2. julija je sveta maša ob 8. uri zjutraj in po maši bo Najsvetejše izpostavljeno do 10.30 ure, ko je sv. maša. Popoldan bo Najsvetejše izpostavljeno v Lembergu med 16. in 18. uro in nato je ob 18. uri sv. maša.

Vzemimo si vsaj nekaj časa za molitev. Pridite in molimo.

V nedeljo, 3. julija bo sv. maša samo na Sladki Gori ob 8. uri.

 

ČETRTEK pred PRVIM PETKOM

V četrtek pred prvim petkom ste lepo vabljeni k sv. maši in molitvi za nove duhovniške poklice in za stanovitnost duhovnikov. Ob 17.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in nato ob 18. uri sv. maša. Ta dan tudi obiskujem bolnike.

PRVI PETEK v MESECU

Na prvi petek v mesecu lepo vabljeni k sv. maši ob 8. uri. Pol ure pred sv. mašo, torej ob 7.30 uri bo izpostavljeno sv. Rešnje Telo. Ob rožnem vencu in litanijah na čast Srcu Jezusovem posvetimo svoja srcu Jezusovemu srcu. Lepo vabljeni.

 

PRVA NEDELJA

Prihodnja nedelja (3. julij) je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer«. Zahvaljujem se vam za vsak dar, ki ga namenite za potrebe župnije.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

Od 27. junija do 3. julija naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.