PRAZNOVANJE GODA SV. ROKA

Večina romarskih cerkva pri nas je Marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so posvečene svetnikom, katerim so se naši verni predniki priporočali kot priprošnjikom v sili. Med te spada tudi sv. Rok, kateremu je posvečena podružnična cerkev v župniji Šmarje pri Jelšah. Njemu v čast ste povabljeni na romarske shode, ki bodo v ponedeljek, 15. avgusta in v torek, 16. avgusta.

V ponedeljek, 15. avgusta ob 17. uri po prvi romarski shod vodil g. Jože Vehovar, župnik župnije Rogaška Slatina in Kostrivnica. Po maši bodo litanije sv. Roka in blagoslov z Najsvetejšim. Lepo vabljeni.

Zvečer, med 21. in 23. uro pa bo v cerkvi sv. Roka slavljenje pred Najsvetejšim. Pridite in molimo, saj je sv. Rok eden izmed glavnih priprošnjikov zoper kužne bolezni.

V torek, 16. avgusta so sv. maše v cerkvi sv. Roka ob 7., 8., 9., 10. in ob 18. uri. Osrednjo romarsko sveto mašo bo ob 10. uri vodil medijsko najbolj znani slovenski duhovnik g. Martin Golob, župnik župnije Grosuplje. Lepo vabljeni.

Svete maše bo možno spremljati tudi zunaj cerkve, saj bo poskrbljeno za klopi in ozvočenje. Poskrbljeno bo za urejeno parkiranje.

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE V BELO KRAJINO: Od leta 2017 do 2022 smo obnavljali našo župnijsko cerkev. Skoraj v istem obdobju so obnavljali župnijsko cerkev v Semiču, zato bomo imeli v soboto, 3. septembra župnijsko romanje v Belo krajino, kjer si bomo ogledali Semič, Črnomelj in Tri fare.

Naša prva postaja bo semiška župnija, ki se šteje med najstarejše v Beli krajini.  Po ogledu župnijske cerkve in sv. maši bo sledilo kosilo v gostilni Pezdirc.

Ko se bomo okrepčali pa bomo pot nadaljevali v župnijo Črnomelj, kjer si bomo ogledali župnijsko cerkev in arheološke izkopanine v župnišču. Nato pa nas bo pot vodila v župnijo Metlika, kjer si bomo ogledali »Tri fare«.

Zgodovina cerkva in stavbni razvoj kompleksa še nista v celoti pojasnjena. Na podlagi Valvasorjeve omembe in drugih zgodovinskih okoliščin so nekateri pisci mnenja, da je cerkve gradil viteški red templarjev že v drugi polovici 12. stoletja. Najstarejša cerkev je južna, ki je ohranila še romansko ladjo. Ob koncu 14. ali v začetku 15. stoletja so kot novogradnjo zgradili severno in jo leta 1438 okrasili s freskami, ki so se ohranile na steni za glavnim oltarjem. Najmlajša je srednja cerkev, zgrajena ob koncu 15. ali v začetku 16. stoletja.

V 15. in 16. stoletju se je cerkveni kompleks razvil v najpomembnejše romarsko središče v Beli krajini. Eno izmed treh cerkva, ki velja za mrliško kapelo so v celoti obnovili. V tej cerkvi bomo imeli tudi večernice. Po večernicah pa se bomo odpeljali še v vinsko klet v Metliki, kjer bomo imeli tudi degustacijo vina.

Cena romanja je 37€. V ceno je vključeno: avtobusni prevoz, kosilo, ogled vinske kleti in degustacija vina. Odhod avtobusa iz Šmarja bo ob 7.30 uri in povratek okoli 20.30 ure. Romali bomo z dvema ali tremi avtobusi. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Lepo vabljeni.

ORATORIJ na Sladki Gori BO od torka, 23. do petka 26. avgusta.

Na oratoriju bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja.

 

ZAHVALA: V petek in soboto smo imeli romarska shoda. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali svoj delež, da smo lepo obhajali bogoslužje, imeli vrtéc – procesijo z lučkami in počastili romarje, ki so se prišli priporočit naši Sladkogorski Materi Božji.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 15. do 21. avgusta naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.Od 22. do 28. avgusta pa verniki iz Sladke Gore in Pečice.