VEČERNE SVETE MAŠE so od četrtka, 29. septembra ob 17. uri.

 

VEROUK imajo v četrtek, 29. septembra veroučenci od 1. do 7. razreda.

 

MESEC OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

V soboto, 1. oktobra začenjamo mesec, ki je še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju.

Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Papež Janez Pavel II. je dodal tem delom še svetli del rožnega venca. 

Veseli del rožnega venca, ki nam govori o Jezusovem rojstvu molimo ob ponedeljkih in sobotah. Svetli del, ki nam govori o Jezusovem delovanju molimo ob četrtkih. Žalostni del, ki nam govori o Jezusovem trpljenju in smrti na križu molimo ob torkih in petkih. Častitljivi del, ki nam govori o Jezusovem vstajenju pa molimo ob sredah in nedeljah. V mesecu oktobru smo še posebej povabljeni, da vsak dan zmolimo del rožnega venca ali vsaj kakšno desetko. V cerkvi molimo pred sv. mašo. V našo molitev tudi vključimo prošnjo za milost svete vere. Lepo vabljeni.

 

PRVA NEDELJA – 2. oktober

Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato je tudi darovanje okoli oltarja – »ofer«. Iskrena Bog povrni za vaše darove, ki jih namenjate za potrebe župnije.

 

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV KS SLADKA GORA

Krajevna organizacija Rdečega križa Sladka Gora vabi krajane nad 70 let KS Sladka Gora na srečanje, ki bo v soboto 1. oktobra. Ob 12.30 bo sveta maša in potem srečanje v Kulturnem domu. Lepo vabljeni.

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke! Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Sladka Gora. Obrazec je na voljo na stranskem oltarju, kjer je verski tisk. Obrazec lahko sami pošljete na FURS Celje ali pa ga oddate v župniji, da ga posredujemo na FURS.

V letu 2023 želimo obnoviti škarpo ob cerkvi, kar bo velik finanči zalogaj.

S svojim brezplačnim darom – namenitve dela dohodnine župnije boste pomagali pri ohranjanju in vzdrževanju naših sakralnih objektov.

 

Vzorec: PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

_________________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

               

(davčna številka)

 

FURS  CELJE_____________________

(pristojni finančni urad)

 

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%):
Župnija Sladka Gora,

Sladka Gora 11, 3240 Šmarje pri Jelšah

5 1 5 7 5 2 9 9 1 %
                   
                   

 

V/N_________________,dne________         ____         _____________________                

                                                                                   podpis zavezanca/ke

 

Obrazec pošljite Finančni urad Celje, p. p. 2399, Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

Od 26. septembra do 2. oktobra naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.