VEROUK

V četrtek, 13. oktobra imajo verouk veroučenci od 1. do 7. razreda.

 

PROPEDEVTIČNI LETNIK V LETU 2022/23

V župnišču v Šmarju pri Jelšah se od meseca oktobra do konca meseca junija pripravljajo fantje, ki v sebi čutijo duhovniški poklic in razmišljajo, da bi postali duhovniki. Letos so med nas prišli štirje fantje: Peter, Domen, Matevž in Janez. V tem letu bodo pod vodstvom našega Janeza Kozinca spoznavali in prepoznavali svojo poklicanost za duhovniški poklic.

Iz vseh treh župnij jim želim dobrodošlico in lepo počutje med nami. Vsi pa smo povabljeni, da te mlade fante podpremo z molitvijo pri njihovem prepoznavanju duhovnega poklica.

Molimo in prosimo, da se tudi iz naših župnij kdo odloči in stopi na pot duhovništva.

 

BIBLIČNA SKUPINA

Biblična skupina nam pomaga ozavestiti dejstvo, da vedno, ko odprem Sveto pismo, podam roko Nekomu, ki je že dolgo ob meni, me pozna, ljubi mojo preteklost in prihodnost. Vabljeni ste, da se pridružite biblični skupini v Šmarju pri Jelšah. Srečanja bodo ob četrtkih, ob 19. uri v veroučni učilnici pri muzeju Baroka. Če bo dovolj interesa bomo z bibličnimi srečanji začeli v četrtek, 27. oktobra. Prosimo, da svojo navzočnost potrdite, do četrtka, 20. oktobra na naslov: janez.kozinc@gmail.com ali župnišče Šmarje.

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

V župnijah Celjske škofije v mesecu oktobru poteka izbiranje novih župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandtat bo trajal 4 leta, do l. 2026 oz. do datuma, ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije.

V naših treh župnijah (Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora, Sv. Peter na Kristan Vrhu) bomo imeli izbiro članov ŽPS dve nedelji: 9. in 16. oktobra pri vseh svetih mašah. Kdor ne bo uspel te svoje župnijske dolžnosti in pravice opraviti v nedeljo, 9. oktobra pa lahko to opravi v nedeljo, 16. oktobra. V ta namen smo pripravili poseben listič, na katerega zapišete tri predstavnike iz svojega okaja in dva kandidata iz drugih okrajev. Kandidatni list oddajte za to posebej pripravljeno škatlico.

 

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.

Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

 

SVETI MISIJON od 14. do 23. oktobra

Naslov misijona SKUPAJ NA POTI nas želi spodbuditi, da bi hodili skupaj.

Potek misijona.

Petek, 14. oktober:  ob 17. uri sv. maša z uvodnim misijonskim nagovorom.

Sobota, 15. oktober: Ob 11. uri je v župnijski cerkvi sv. maša za starejše. Pri tej maši bo bolniško maziljenje. Vabim in prosim, da omogočimo starejšim, da pridejo k tej sveti maši.

V župniji Šmarje pri Jelšah ta dan od 10.00 do 15.30 poteka misijonski oratorijski dan. Če želite, da se tudi vaš otrok udeleži oratorijskega dneva potem ga prijavite, do srede, 12. oktobra.

V Šmarju bo po večerni sv. maši v župnijski cerkvi slavljenje in nato v prostorih veroučne učilnice srečanje za mlade. K slavljenju in srečanju še posebej vabim mlade, srednješolce, študente… Pridite tudi iz župnije Sladka Gora J.

Nedelja, 16. oktober: sv. maši z misijonskim nagovorom sta ob 8. uri v Lembergu in 10.30 v župnijski cerkvi.

Od ponedeljka, 17. oktobra do petka, 21. oktobra razen v sredo so sv. maše z misijonskim nagovorom ob 17. uri. V soboto, 22. oktobra pa ob 8. uri.

V četrtek, 20. oktobra je ob 15.30 spoved otrok, ob 16.30 spoved odraslih in po maši srečanje misijonarja s starši veroučencev. Že sedaj lepo vabljeni.

V Šmarju nas bodo v času misijona po večerni sv. maši nagovorili gostje: Melita in Gregor Čušin, Aleš Primc, Jože Senegačnik, mag. Lilijana Urlep in Maja Krevs, mag. p. Branko Cestnik, Angelca in Jože Šuster, ter bogoslovec in redovnica iz Poljske.

Lepo vabljeni, da v času misijona stopimo na pot župnijske duhovne obnove.

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Šmarje pri Jelšah. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Sladka Gora J)  je na voljo, kjer je verski tisk.

Obrazec dopolnite z vašimi podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

Od 10. do 16. oktobra naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in Pijovcev.