IZBOR ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

V nedeljo, 9. in 16. oktobra 2022 ste lahko predlagali kandidate za Župnijski pastoralni svet za mandatno obdobje 2022-26. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri predlaganju izbora  članov Župnijskega pastoralnega sveta. Prejeli smo 45 listov s predlogi.

Med tistimi, ki so bili največkrat predlagani so: MEDVED Danica, BRGLEZ Simona, SVETELŠEK Petra, NOVAK Jožica, RUPNIK Stanka, FIDLER Lizika, GUNZEK Jožica, VEHOVAR Ema, FIRER Franc, STRAŠEK Jožica, FIŠER Jurij, NUNČIČ Jože in GAJŠEK Peter. Člani ŽPS po službi so: ŠTUNF Zlatka – Karitas, ŠTUNF Andreja – katehetinja, SVETELŠKE Neža – mladi, MAUKO Petra – pevci, KADENŠEK Dani – mežnar, ŠKRABLIN Ivan – ključar.

Hvala, da ste člani Župnijskega pastoralnega sveta.

 

Molitev za našo župnijo

Gospod, vse si nas poklical, da bi poslušali tvojo besedo, hodili skupaj kot bratje in sestre ter gradili skupnost, ki bo očitno znamenje tvoje ljubezni v tem svetu.

Prosimo te, daj nam obilje Svetega Duha.

Odpri naše srce, razsvetli razum in vžgi voljo.

Pomagaj nam spoznati pot prihodnosti naše župnije, ki nam jo kažeš ti, in daj, da bomo z veseljem in pogumom skupaj stopili nanjo. Naj vse naše načrte in dejavnosti spremlja tvoja previdnost in blagoslov.

Sveta Marija Vnebovzeta, prosi za nas!

Sveta Marjeta Antiohijska, prosi za nas!

 

TEDEN ZAPOROV: Vsako leto v okviru Katoliške cerkve in drugih krščanskih skupnosti obhajamo teden zaporov, letos od 13. do 19. novembra.

Naslov letošnjega tedna zaporov je »Hvala za«. Težko je biti hvaležen, počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Z izrazom hvaležnosti za male stvari vendarle spoznamo, da so te dejansko velike – nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki ga dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca, celo zvestoba domače živali. Hvaležnost vodi tudi v stanovitnost, h kateri nas vabi Kristus, da se nam vsakdanje življenje ne bi zdelo samoumevno in ne bi tekali brezglavo sem ter tja. Z vprašanjem, za kaj sem tukaj in zdaj hvaležen, se lahko usidram v dani trenutek in ohranjam pripravljenost, osredotočenost in odkrivam modrost, kaj je smiselno in kaj me napolnjuje. Komu in skupaj s kom sem lahko hvaležen, s kom lahko to hvaležnost delim in jo širim?

Molite z nami vsak dan tedna zaporov, ko letos potujemo skozi sovražnost, stigmo in obup, ko se premikamo proti upanju, hvaležnih src za vse, kar je pred nami. Na naši poti vere smo skupaj s Kristusom ob strani in se zahvaljujmo Bogu, vedno in povsod. Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.

Robert Friškovec, zaporniški vikar

 

VEROUK  V četrtek, 17. novembra imajo verouk veroučenci 8. in 9. razreda.

 

DUHOVNE VAJE za sladkogorske birmance

V župniji Šmarje pri Jelšah vsako leto skupaj z mladimi pripravimo duhovne vaje za birmance in birmanke. Od petka do nedelje ob molitvi, pogovoru, premišljevanju in sv. maši spoznavamo lepoto skupnega bivanja. Zakaj tega ne bi omogočili tudi birmancem in birmankam župnije Sladka Gora? Skupaj z nekaterimi mladimi smo se odločili, da pripravimo duhovne vaje za birmance in birmanke, ki bodo v tem šolskem letu prejeli zakrament sv. birme. Duhovne vaje bomo imeli doma, v župnišču na Sladki Gori, od 25. do 27. novembra.

 

OTROŠKO – MLADINSKI PEVSKI ZBOR: Med sveto mašo se marsikdaj otroci dolgočasijo in ne vedo, kaj bi počeli. Kaj pa če bi med sveto mašo sodelovali, povedali Jezusu, kaj radi počnete, kaj si želite … Ali bi se mu radi zahvalili za kakšno stvar, prijatelja/co, družino, …

Bog Jezus in Marija vesta, da je tvoj odgovor na vsaj eno izmed zgoraj naštetih vprašanj DA. To pomeni, da si pravi izbranec/ka, da se vključiš v cerkveni otroško-mladinski pevski zbor Sladka Gora. Prve pevske vaje bomo imeli že naslednjo nedeljo, 20. 11. 2022, ob 9.30 uri. Pridi! Ne bo ti žal!

Dragi starši! Spodbudite svoje otroke, da se vključijo in sodelujejo … Brez vaše spodbude ne bo šlo…                                         

župnik Damjan in učiteljica Petra J

 

MIKLAVŽ BO PRIŠEL …

Dragi otroci! Mesec november je že skoraj na polovici in to je zadnji čas, da napišete pismo svetemu Miklavžu, ki nam je sporočil, da vas bo letos ponovno obiskal in sicer v soboto, 3. decembra 2022 ob 9. uri v župnijski cerkvi na Sladki Gori. Do takrat pa se bo potrebno še posebej potruditi, da se slučajno ne bi zgodilo, da koga izmed vas ne bi bilo na seznamu pridnih otrok v zlati Miklavževi knjigi. Kar pogumno otroci, priložnosti za dobra dela je več kot dovolj, če ne verjamete vprašajte vaše starše, ki vam bodo znali zagotovo svetovati.

Spoštovani starši!

Miklavžev obisk je namenjen predšolskim otrokom in otrokom do 5. razreda. 

Če želite, da se sveti Miklavž sreča z vašim otrokom oz. vašimi otroki potem prosim, da za vsakega otroka posebej izpolnite prijavnico, ki jo najdete v cerkvi ali na internetni strani župnije. Izpolnjene prijavnice lahko oddate v župnišču ali pri verouku do nedelja, 27. 11. 2022.

 

DUHOVNE VAJE v našem župnišču bodo od 18. do 20. novembra za birmance (druga skupina) iz Šmarja pri Jelšah.

 

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA je zadnja nedelja v tem bogoslužnem in cerkvenem letu, nato se začne adventni čas.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V zakristiji sta na razpolago Pratika (7,00 eur) in Marijanski koledar (3,00 eur).

 

DATUMI SLOVESNOTI BIRME IN OBHAJILA

Zaradi usklajevanja nekaterih datumov so že določeni datumi slovesnoti podelitve zakramenta sv. birme in prvega sv. obhajila.

Šmarje pri Jelšah: slovesnost sv. birme bo 20. maja 2023 ob 10. uri, slovesnost prvega sv. obhajila pa 28. maja ob 10. uri.

Sladka Gora: slovesnost sv. birme bo 13. maja 2023 ob 10. uri, slovesnost prvega sv. obhajila pa 21. maja ob 10.30 uri.

Sv. Peter na Kristan Vrhu: slovesnost prvega sv. obhajila bo 14. maja 2023 ob 10. uri.

EVROPSKO SREČANJE MLADIH

Letošnje evropsko srečanje mladih, ki ga pripravljajo taizéjski bratje, bo potekalo od 28. decembra 2022 do 1. januarja 2023 v ROSTOCKU v Nemčiji.  Prijave so že odprte na spletni strani Katoliške mladine, kjer so zbrane tudi podrobne informacije. (https://katoliskamladina.si/). Prijave sprejemajo do 30. 11. 2022 oz. do zapolnitve mest.

 

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke! Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Sladka Gora. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Sladka GoraJ)  je na voljo na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

Od 14. do 20. novembra naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.