VEROUK

 V četrtek, 19. januarja imajo verouk birmanci/ke, torej veroučenci/ke 8. in 9. razreda. 

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA

Od 2. do 8. januarja sem v naši župniji imel božične blagoslove domov. Ob obisku ste prejeli božično pismo v katerem sem vas še posebej seznanil, da bomo v letošnjem letu obnavljali oporni zid okoli župnijske cerkve.

Predvideni posegi na obzidju: odstranitev dotrajanih, preperelih ometov, kjer je že prišlo do izpadanja kamnov. Na vseh vertikalnih stenah kompletnega obzidja je predvideno, da se izvede omet, na stranicah, ki so pod večjim naklonom (oporniki), pa je predvideno samo stičenje med kamni. Krovne kamnite plošče, ki so preperele ali polomljene, se nadomestijo z novimi, čim bolj identičnimi. Obnovitvena dela bo opravil naš domačin Franci Zorko. Ocena del je predvidena na 171.500€.

Ob božičnem blagoslovu domov in družin ste namenili svoj dar. Vsi darovi, ki ste jih namenili so namenjeni za obnovo opornega zidu. Skupaj ste darovali 9.015€. Iskrena Bog povrni.

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE

V župniji Šmarje pri Jelšah je četrtek, 19. januarja ob 19.30 uri biblična skupina. Lepo vabljeni na to svetopisemsko srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice.

 

DOBRODELNI KONCERT

V nedeljo, 19. februarja ob 16. uri bo v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah dobrodelni koncert za obnovo p. c. sv. Barbare. Nastopili bodo: skupina ZAKA PA NE, ans. SLOVENSKI ZVOKI, ans. LUN’CA, IL DIVJI in Ana FERME. Več bo zapisano v prihodnji številki župnijskega glasila.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji so še na razpolago Pratika (7,00 eur), Marijanski koledar (3,00 eur) in listni koledar (0,70 eur).

SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

VERSKI TISK V LETU 2023

Vabim vas, da obnovite naročnino, prav tako pa vabim tudi nove naročnike, da naročite Tednik Družina ali mesečnik Ognjišče. Naročite se lahko tudi po pošti.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

Družina do 31. januarja 149€, kasneje 166,40€,

Ognjišče v župnišču 37,40€, po pošti pa 38,90€ in

Misijonska obzorja 9€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

Od 16. do 22. januarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.