VEROUK

Za nami so božično – novoletni prazniki in božični blagoslovi v naši župniji, zato bomo nadaljevali z veroukom. V četrtek, 12. januarja imajo verouk veroučenci od 1. do 7. razreda. 

 

STATISTIKA

V soboto, 31. decembra se je zaključilo Gospodovo leto 2022. Ko gledamo na prehojeno pot lahko rečemo, da je to leto marsikaj prineslo, žal pa tudi odneslo. Pa poglejmo, kaj se bo zapisalo v matične knjige naše župnije.

V matičnih knjigah naše župnije je za 2021 zapisano tole:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 16 krstov: 12 dečkov in 4 deklice, lani pa je bilo krščenih 9 otrok, leta 2012 pa 12 otrok.

4 otroci so bili rojeni v cerkveno zakonski zvezi, eden v civilno zakonski in kar 11 otrok v izven zakonski skupnosti. 15 otrok je bilo krščenih v starosti enega let in eden v starosti od 2 do 6 let.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ne moremo prejeti nobenega drugega zakramenta. Starši bodite dober kažipot svojim otrokom. Vzgajajte svoje otroke v krščanskem nauku in bodite jim v zgled. Kar otrok vidi pri svojih starših, to tudi sam prevzame. 

Poročna knjiga: V poročni knjigi naše župnije sta za leto 2022 vpisani dve poroki, za leto 2021 pa nobena. Pred desetimi leti, leta 2012 so zakrament sv. zakona sklenili 4 pari. Pare, ki živijo skupaj vabim, da se odločijo in stopijo na pot zakonskega življenja, da postanejo mož in žena.

Mrliška knjiga: V letu 2022 je umrlo in bilo cerkveno pokopanih 20 ljudi, 9 moških in 11  žensk. Sprevidenih je bilo 7 ljudi, 13 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je bila 80,9 let, umrlih moških pa 70,5 let. Najstarejša ženska je bila stara 93, najmlajša pa 67 let. Najstarejši moški je bil star 89, najmlajši pa 38 let.

Molimo za naše drage rajne. Naj počivajo v miru.

To so samo statistični podatki, ki povedo o pastoralnem življenju župnije. Vabljeni ste, da se aktivno pridružite življenju v župniji. Vabljeni ste, da se pridružite Župnijski Karitas, cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru. Še posebej vabimo otroke, da postanejo ministranti. V Šmarju in na Kristan Vrhu je lepa skupina ministrantov, tukaj na Sladki Gori pa je duhovnik marsikdaj ali pa večinoma sam pri oltarju. Prav tako ste vabljeni, da prispevate svoj delež pri urejanju in čiščenju našega svetišča … Ko je določena vas na vrsti se naj v vas prebudi spodbuda, da pridite in očistite svetišče. Cerkev ni samo od nekaterih, ampak je od nas vseh.

Leto 2023, ki smo ga v nedeljo 1. januarja začeli bo na gospodarskem področju zelo zahtevno. Oporni zid okoli cerkve je na določenih mestih zelo načet in je potreben obnove. V teh dnevih sem hodil po župniji od hiše do hiše in blagoslavljal domove in družine. Ob obisku ste od nas duhovnikov prejeli posebno božično pismo s katerim smo vas želeli seznaniti z delom, ki ga moramo opraviti v letošnjem letu.

Iskreno se zahvaljujem za vsak vaš dar, ki ste ga namenili ob blagoslovu domov, saj je vse to namenjeno obnovi opornega zidu okoli cerkve. Samo skupaj lahko naredimo nekaj lepega in dobrega.

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V župnijski pisarni oz. v zakristiji so še na razpolago Pratika (7,00 eur), Marijanski koledar (3,00 eur) in listni koledar (0,70 eur).

 

Dar za SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

VERSKI TISK V LETU 2023: Vabim vas, da obnovite naročnino, prav tako pa vabim tudi nove naročnike, da naročite Tednik Družina ali mesečnik Ognjišče. Naročite se lahko tudi po pošti. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

Družina do 31. januarja 149€, kasneje 166,40€. Ognjišče v župnišču 37,40€, po pošti pa 38,90€ in Misijonska obzorja 9€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

Od 9. do 15. januarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in Pijovcev.