ŠTEVILO IN STAROST DUHOVNIKOV V CELJSKI ŠKOFIJI

Župnije. Na dan 1. januarja 2023 je bilo v Škofiji Celje 112 župnij, zasedenih (tudi z duh. pomočniki) je bilo 63 župnij, v soupravi (pravnoformalno) 56. Za 16 župnij skrbijo redovniki, od teh je 5 v soupravi.

Kleriki. V Škofiji Celje so bili na dan 1. januarja 2023  inkardinirani: 1 upokojeni škof in 88  škofijskih duhovnikov ter 6 stalnih diakonov. 10  duhovnikov zaradi bolezni in starosti ni več aktivnih. 5 duhovnikov biva oz. deluje v drugih slovenskih škofijah, 3 v tujini, 1 stalni diakon deluje v tujini.

Na ozemlju škofije bivajo 4 duhovniki iz mariborske nadškofije.

Redovniki. Na dan 1. januarja 2023 je v Škofiji Celje delovalo in bivalo 33 redovnikov – 10 lazaristov, 9 salezijancev, 4 kapucini, 4 minoriti (od teh 1 redovni brat), 3 frančiškan, 2 dominikanca in 1 klaretinec. 12 jih opravlja službo župnikov in 2 službo kaplanov.

Pastoralno aktivni duhovniki (župniki, vikarji, kaplani) v škofiji so: škofijski 53, redovni 14.

Pastoralno aktivni stalni diakoni v škofiji so 4.

Povprečna starost inkardiniranih duhovnikov in diakonov je 64,1 leta, samo duhovnikov 64,2 leta.

Starostna struktura vseh v škofiji inkardiniranih duhovnikov po desetletnih starostnih razredih je naslednja:

od 26 do 35 let so stari 3 duhovniki (3,4 %),

od 36 do 45 je starih 10 duhovnikov (11,2 %),

od 46 do 55 je starih 15 duhovnikov (16,8 %),

od 56 do 65 je starih 13 duhovnikov (14,6 %),

od 66 do 75 je starih 21 duhovnikov (23,6 %),

od 76 do 85 je starih 24 duhovnikov (27 %),

več kot 85 in več so stari 3 duhovniki (3,4%).

Povprečna starost redovnikov v škofiji Celje je 66,6 leta. Njihova starostna struktura po desetletnih starostnih razredih je naslednja: 

od 26 do 35 let ni nobenega redovnika (0 %),

od 36 do 45 so stari 3 redovniki (9,1 %),

od 46 do 55 je starih 5 redovnikov (15,2 %),

od 56 do 65 je starih 9 redovnikov (27,3 %),

od 66 do 75 je starih 5 redovnikov (15,2 %),

od 76 do 85 je starih 10 redovnikov (30,2 %),

več kot 85 let ima 1 redovnik (3 %)

Bogoslovci. Celjska škofija ima v tem letu 2 bogoslovca v 1. letniku TEOF v Ljubljani.

Umrli duhovniki. V letu 2022 sta umrla 2 škofijska duhovnika: Martin Tonkovič in Janez Krašovec .

 

VEROUK

V četrtek, 23. februarja je verouk za veroučence od 1. do 7. razreda.

 

POSTNI ČAS

Postni čas se začne na pepelnično sredo, letos je 22. februarja in traja do večernic velikega četrtka oz. do večerne maše na veliki četrtek, potem se začne sveto velikonočno tridnevje. Na pepelnično sredo je strogi post, kar pomeni, da se zdržimo mesnih jedi in se ta dan samo enkrat do sitega najemo.

Sv. maša je ob 8. uri. Med sveto mašo je obred pepeljenja. V postnem času smo vabljeni, da stopimo na pot spokornosti. Naj bo ta sveti čas, čas redne vsakdanje molitve, obiska nedeljske sv. maše, svete spovedi, dobrih del, odpovedi določeni razvadi ali dobrini, … Tudi Slovenska Karitas nas vabi, da se pridružimo raznim postnim spodbudam. Zelo odmevna je njihova pobuda 40 dni brez alkohola, ki je zasnovana kot izkaz solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času, še posebej ob petkih kristjani premišljujemo o Jezusovem trpljenju. Vsak postni petek je na začetku sv. maše ob 8. uri molitev križevega pota. 

Na Sladki Gori bo pobožnost križevega pota k podružnični cerkvi sv. Mihaela v nedeljo, 12. marca ob 17. uri in v Mestinju 26. marca prav tako ob 17. uri. V nedeljo, 19. in 26. marca pa bo križev pot pred sv. mašo ob 10.15 v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni.

V župniji Šmarje pri Jelšah je predvideno, da bo ob nedeljah križev pot k cerkvi sv. Roka. Začne se ob 15. uri v župnijski cerkvi.

 

POGREBNE VIZITKE

V sredo, 15. februarja je bila seja Župnijskega pastoralnega sveta. Na seji je bil sprejet predlog, da se uvedejo pogrebne vizitke.

Ob pogrebih ste vabljeni, da namesto za sveče in cvetje darujete za sv. maše in svoj dar namenite za potrebe župnije. Ob tem boste prejeli pogrebno vizitko, ki jo namesto za sveče in cvetje položite k žari umrlega oz. izročite svojcem. To vizitko potem svojci odnesejo domov, da si po pogrebu lahko pogledajo, kdo je daroval ob pogrebu njihovih dragih rajnih. Pri sv. maši pa se še vedno preberejo vsi darovalci, ki so darovali za sv. maše ali za potrebe župnije. Ko se berejo imena darovalce se ne prebere kdo je koliko dal, ampak se potem, ko se preberejo vsi darovalci pove, koliko je bilo skupaj darovanih sv. maš in koliko darov je bilo zbranih za potrebe župnije.

MINISTRANTI

V nedeljo 5. marca vabimo ministrante na popoldanski izlet. Ob 13.30 bomo štartali izpred Šmarskega župnišča. Povratek v Šmarje je načrtovan med 18. in 18.45. uro. Zaradi organizacije potrebujemo prijave, ki jih sporočite g. Damjanu ali g. Janezu najpozneje do četrtka, 2. marca.

 

ROMANJE V MEĐUGORJE

Od 26. do 29. aprila 2023 romamo v Međugorje. Cena romanja v primeru polnega avtobusa je 155€. Prijave sprejema Marinka Kralj na št. 031/658 455. Lepo vabljeni.

 

ROMANJE V VOJVODINO in BARANJO

Od 14. do 17. septembra 2023 z agencijo Aritours pripravljamo župnijsko romanje v Vojvodino in Baranjo. Pot nas bo vodila skozi naslednje kraje: Pecs – Kelebija – Palić – Subotica – Palićko jezero – Novi Sad – Petrovaradin – Sremska Mitrovica – Krušedol – Sremski Karlovci – Vukovar – Aljmaš – Karanac

Cena romanja je 319 EUR. Prijave sprejemamo v župnišču Šmarje pri Jelšah.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

Od 20. do 26. februarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Dolge Gore.