KRIŽEV POT K SV. BENEDIKTU

Danes, na cvetno nedeljo ste ob 15. uri lepo vabljeni k molitvi križevega pota iz Mestinja k sv. Benediktu. V primeru dežja bo križev pot v cerkvi sv. Benedikta.

 

VEROUK

V velikem tednu ni verouka. So pa vsi veroučenci in starši vabljeni k obredom velikega četrtka, velikega petka in velike sobote. Lepo vabim birmance in birmanke.

 

VELIKI TEDEN

Zadnji teden postnega časa se imenuje veliki teden. Bogoslužje tega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

Drage župljanke in župljani. V velikem tednu ste še posebej vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, skupni in osebni molitvi.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Ob 9. uri bo škof Maksimiljan skupaj z duhovniki in zbranim ljudstvom obhajal »krizmeno mašo«. Pri tej sv. maši škof moli posvetilno molitev nad oljčnim oljem, ki je obogateno z dišavnimi zelišči, ki nato postane sveta krizma. To sveto olje se uporablja pri podelitvi zakramentov sv. krsta, birme, mašniškega in škofovskega posvečenja ter pri posvetitvi oltarja ali cerkve. Pri krizmeni sv. maši škof tudi blagoslovi krstno in bolniško olje.

Pri večerni sv. maši pa se po župnijah spominjamo, kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Pri tej zadnji večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter zakrament mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji izročil svoje telo in kri v jed in pijačo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše duhovnik s spremstvom prenese posodo s posvečenimi hostijami, zakramentalno navzočega Jezusa, iz tabernaklja na posebno mesto oz. v »ječo«, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani.

Sv. mašo velikega četrtka bomo obhajali ob 18. uri. Lepo vabljeni.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Ta dan se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na ta dan je strogi post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše.

Ob 15. uri, ko se spominjamo ure Jezusove smrti na križu v župnijski cerkvi molimo  križev pot.

Ob 18. uri pa je obred velikega petka. Pri obredu velikega petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja ter v slovesnih prošnjah med drugim prosimo za družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe … Ob koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. Po bogoslužju se Najsvetejše prenese v božji grob, kjer je osebna molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri je blagoslov ognja. Prosim, da pripravite ogenj za blagoslov. Vabim pa vas tudi, da si ta dan vzamete tudi čas za molitev pri božjem grobu. Najsvetejše bo izpostavljeno od 11. do 13.30 ure in zvečer 20 minut pred začetkom velikonočne vigilije.

Zaradi bolezni in odsotnosti zibiškega župnika letos v župnijski cerkvi ob 17.30 uri ne bo blagoslova velikonočnih jedil.

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – sv. Mihaela

13.00 – župnijska cerkev

15.00 – sv. Nikolaj – Lemberg

16.00 – sv. Benedikt

 

Ob 18. uri je velikonočna vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas skozi lepoto liturgije vodi v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.

Ob 7. uri bo vstajenjska procesija okoli cerkve in nato slovesna sveta maša.

Praznična sv. maša v župnijski cerkvi je še ob 10.30 uri.

 

ORATORIJ 2023

V oratorijski zgodbi bomo spremljali preprostega hobita Bilba Bisagina, ki se pridruži škratom na nepozabni pustolovščini, da bi nazaj pridobili zaklad, ki jim ga je ukradel zmaj Smaug. Bilbo se na poti iz zapečkarja počasi spreminja v neslutenega junaka.

Vrednote, ki so izpostavljene ob Bilbovi zgodbi so: poklicanost, Božja previdnost, vztrajnost, srčnost in rast. Letošnje geslo »Stopi na pot!« je vabilo vsem otrokom, mladim, staršem in vsem nam, da izstopimo iz svoje cone udobja in se napotimo na pustolovščino svoje poklicanosti. Oratorij bo od 3. do 7. julija. Že sedaj lepo vabljeni.

 

ROMANJE

Od 14. do 17. septembra je medžupnijsko romanje v Vojvodino in Baranjo. Šli bomo z dvema avtobusoma. Prostih je še 15 mest. Lepo vabljeni.

 

ZAHVALA

Dan pred Gospodovim oznanjenjem smo se zbrali, da bi se še zadnjič poslovili od našega dragega Frančeka Šketa iz Belega in ga pospremili do nebeških vrat, kjer ga je že čakal njegov sin. Ves čas njegovega trpljenja nas je vodila božja roka: ob vsaki priložnosti nas je Bog nagovoril s svojo močjo in vsak je bil samo svinčnik v božjih rokah, kot je rekla Mati Terezija iz Kalkute.

Zato hvala vsem in vsakemu posebej, da smo se ob slovesu našega dragega ata zbrali kot ena velika družina šmarske cerkve in prispevali  darove za obnovo Svete Barbare, ki bo ponosno zrla na naša zadnja počivališča. Hvala tudi za vse darovane svete maše, da se bomo lahko skupaj zbirali pri sveti daritvi za ata. Prav tako hvala gospodu dekanu Damjanu Ratajcu, da je s prihodom prvi mesec v novi dom šmarske župnije, vstopil tudi v dom našega ateka. Hvala vsem, ki ste ga obiskovali, še posebej nam je lahko za  vzgled vez med birmancem in botrom, saj ga je  s svojim prihodom razveseljeval vsak teden. Bog bo poplačal tudi bolniškemu kuratu gospodu Vladu Bizantu, ki je atu podelil vse zakramente v božičnem času in na dan njegovega odhoda k nebeškemu očetu.

Hvala tudi gospodu Tadeju Linasiju in gospodu Damjanu Ratajcu, da sta skupaj darovala atovo zadnjo mašno daritev.

njegovi najdražji

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE ZA PRAZNIKE

V torek, 4. aprila ste lepo naprošeni in vabljeni iz vseh vasi, da pridete ob 9. uri oz. kakor se boste dogovorili, da očistite in pripravite župnijsko cerkev za velikonočne praznike. Lepo prosim!