Dragi bratje in sestre.

Letošnje leto je vremensko zelo neugodno in težko. Kljub preizkušnjam s katerimi se srečujemo, pa naj bo to zaradi vremena, bolezni, nerazumevanja ali česa drugega pa ima vsak od nas tudi razlog za zahvalo. Kot župnik štirih župnij se želim najprej zahvaliti sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, da po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu v naših župnijah: za daritev sv. maše, za delitev zakramentov, za pripravo župnijskega glasila, za lepo in prijetno sobivanje v župnišču. Zahvaljujem se tudi »propedevtikom«, da s svojo mladostjo, veseljem in petjem prinašajo svežino v župnišče.

Vsi duhovniki pa se zahvaljujemo vsem sodelavcem, da na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Hvala pevkam in pevcem, zborovodju, organistki, da je ob nedeljah in praznikih peta sv. maša.

Hvala mežnarju Daniju, ministrantom, bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve, za košnjo in urejanje okolice, članom Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjem vseh cerkva.

Hvala katehistinjima Zlatki in Andreji, da lahko imamo verouk na Sladki Gori.

Hvala  sodelavkam – sodelavcem župnijske Karitas.

Hvala za odklepanje cerkve, g. Maksu za pripravo cerkve ob pogrebu in za pranje bogoslužnih prtičkov. Hvala vsem, ki z molitvijo, dobrimi deli in darovi podpirate župnijo. Hvala za vaše darove, ki jih namenjate ob nedeljah, praznikih in pogrebih za obnovo opornega zidu okoli župnijske cerkve. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podpirate pri dušnopastirskem delu. Ta zahvala pa je tudi prošnja, da bi še naprej lepo sodelovali in skupaj delali za rast Božjega kraljestva med nami.

 

Hvaležni vaši duhovniki