KRIŠTOFOVA NEDELJA, 29. julij 2012

V nedeljo 29. julija 2012 bomo obhajali  Krištofovo nedeljo. Dan bo v znamenju blagoslova vseh prevoznih sredstev in vseh ljudi, ki so na poti, na priprošnjo sv. Krištofa. Hkrati pa bo potekala akcija Miva, ki ob blagoslovu avtomobilov, zbira sredstva za vozila slovenskih misijonarjev. Za te so namreč prevozna sredstva izjemnega pomena, ker je njihovo delo večinoma vezano na območja, precej oddaljena od urbanih središč. Misijonarji s pomočjo vozil “posredno rešijo življenje ali vrnejo zdravje“. Vozila misijonarji uporabljajo za prevoz šoloobveznih otrok k pouku; za dostavo gradbenega materiala za vzdrževanje in gradnjo stavb (cerkva, šol, zdravstvenih ustanov). Blagoslov vozil bo po obeh svetih mašah v Lembergu in na Sladki Gori. Sv. Krištof, prosi za nas! Dar, ki ga boste namenili ob blagoslovu vozil pri sveti maši je darovan ob zahvali za srečno prevožene kilometre in namenjen za naše slovenske misijonarje. Bog povrni za vaš dar!

NAŠI RAJNI

V preteklih dveh tednih smo v večnost pospremili: Dionizija Pšeničnik iz Nove vasi in Marijo Brglez iz Dolge Gore. Spomnimo se ju v molitvi.

ČIŠČENEJ IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tednu od 16. do 22. julija skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in Pečice. V tednu od 23. do 29. julija skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.