POSTNI ČAS

V postnem času nas Cerkev spodbuja in vabi k spokornosti, k bolj poglobljeni osebni in skupni molitvi, zavestni odločitvi za dobra dela, obisku nedeljskega bogoslužja. Še posebej smo povabljeni, da v tem svetem letu, pristopimo k sveti spovedi.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

Vsak postni petek bomo sveto mašo pričeli z molitvijo križevega pota.

Vsako postno nedeljo ob 15. uri bo molitev križevega pota med kapelicami k sv. Roku v Šmarju. Prihodnjo nedeljo Križev pot odpade, zaradi svetoletnega romanja v celjsko stolnico.

SVETOLETNO ROMANJE V CELJSKO STOLNICO

V nedeljo lepo povabljeni na svetoletno romanje v celjsko stolnico. Ob 15. uri je škofova kateheza, nato pobožnost Križevega posta in sveta maša. V tem času bo priložnost za sveto spoved. Odhod avtobusa bo ob 14. uri izza Kulturnega doma v Šmarju. Res vsi povabljeni, da poromamo v stolnico v tem milostnem času svetega leta.

ROMANJE NA MADŽARSKO

V času od 25. do 27. aprila bo potekalo romanje na Madžarsko. Ob 1700 letnico rojstva sv. Martina, ki je bil rojen v Sombotelu na Madžarskem, se odpravljamo na romarsko pot, ki je zaznamovano z tem priljubljenim svetnikom. Obiskali bomo Pannonhalmo veliko benediktinsko opatijo sv. Martina, Budimpešto, glavno mesto Madžarske, Estergon duhovno središče Madžarske in sedež Madžarskega primasa, Zalavar kjer sta imela sedež sv. Brata Ciril in Metod. Čim prej se prijavite. Cena je 160€.

OBNOVA CERKVE SV. PANKRACIJA V LEMBERGU

Dela v cerkvi sv. Pankracija se nadaljujejo, ker smo morali poseč tudi v omet v notranjosti cerkve, ker drugače zunanja sanacija nebi nič pomagala. Lepo prosim za podporo po svojih močeh.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Dolge Gore.