VEROUK

Pričelo smo z veroukom. Lep vabljeni k sodelovanju in tudi k sveti maši. V četrtek imajo verouk 7., 8. in 9. razred.

 

SVETA MAŠA PRI SV. MIHAELU

Prihodnja nedelja je Mihaelova nedelja. Zato bo pri sv. Mihaelu sveta maša ob 10.30 uri. V župnijski cerkvi bo sveta maša ob 8. uri. V Lembergu prihodnjo nedeljo ne bo svete maše.

 

SLOMŠKOVA NEDELJA

Prihodnja nedelja je Slomškova nedelja. Osrednje slave Slomškove nedeljo bo na Bizeljskem ob 15. uri.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu krasijo in skrbijo za cerkev verniki iz Dolge Gore.