SVETE MAŠE Z LJUSTVOM

Maše z ljudstvom so zopet dovoljene. Vendar v omejenem številu, glede na velikost cerkve in ob upoštevanju vseh dosedanjih predpisov (nošenje mask, razkuževanjem rok, medosebne razdalje). V cerkvi se v vsako drugo klop usede en oseba oziroma družina, oziroma osebe iz istega gospodinjstva. Petje pri mašah z ljudstvom ni dovoljeno.

 

SVETI KRST

Krst je lahko v družinskem krogu.

 

POGREB IN POGREBNE SVETE MAŠE

Cerkveni pogrebi so v družinskem krogu. Pogrebne svete maše so v tem korona času po pogrebu v cerkvi.

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

V cerkvi so na voljo Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

VERSKI TISK V LETU 2021

Družina – 119,60 €, Ognjišče – 33,50 €, Mohorjeve knjige za leto 2022 – 49 €, Prijatelj 11€, Misijonska obzorja 11€. Dobrodošli tudi novi naročniki verskega tiska. Potrudimo se, da bomo brali dobro čtivo.

 

DAR ZA SLADKOGORSKI LIST

Priporočamo se za dar za sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V tem tednu skrbijo za župnijski cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega.