DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA: V Delavnicah molitve in življenja želimo vsaditi v srca ljudi živega Boga. Ob premišljevanju Božje besede in različnih molitvenih načinih ter življenju v duhu srečanj korak za korakom preraščamo notranjo tesnobo in nemir, strah in žalost Delavnice so odprte za vse: za vernike, za tiste, ki Boga še ne poznajo, za oddaljene od Cerkve … prisrčno vabljeni prav vsi odrasli. Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj + uvodno srečanje + t. i. puščavo (zaključek). Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri. V petek, 7. januarja 2022, ob 18.45 bo v veroučni učilnici pri župnišču uvodno, informativno srečanje, kjer boste izvedeli še več o sami Delavnici in njeni vsebini.  Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!  Voditeljici: Sonja Topler in Lidija Slemenšek

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA: V nedeljo, 2. januarja začnem z božičnimi blagoslovi domov in družin.  Če slučajno kdo želi blagoslov doma drugi dan kot je določeno, naj to sporoči.

nedelja, 2. januar ob 12.00 Mestinje,

ponedeljek, 3. januar ob 8.45 Mestinje,

torek, 4. januar ob 9.00 Pečica, Beli Potok, Jerovska vas, Sladka Gora,

sreda, 5. januar ob 9.00 Dolga Gora,

četrtek, 6. januar ob 8.45 Gradec, Polžanska Gorca, Bobovo,

petek, 7. januar ob 8.45 Topolovec, Krtince, Nova vas,

sobota, 8. januar ob 8.45 Ržiše, Lemberg, Pijovci,

nedelja, 9. januar ob 12.00 Polžanska vas.

V času božičnih blagoslovov, do 20. januarja je sv. maša ob četrtkih ob 8. uri.

Ob blagoslovu vašega doma boste v dar  prejeli knjižico SVETI MISIJON – SKUPAJ NA POTI in pa zgibanko o molitvi rožnega venca. Naj vam bo to v spodbudo, da stopimo na pot priprave na sv. misijon.

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov domov v župniji Šmarje pri Jelšah boste naknadno obveščeni, kdaj bomo začeli z veroukom v veroučni učilnici. V tem času so veroučenci še posebej vabljeni k sv. mašam.

Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventni akciji za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

STATISTIKA: Ob koncu leta običajno pogledamo nazaj na prehojeno pot in si poskušamo priklicati v spomin najpomembnejše dogodke, ki so se nas še posebej dotaknili in zaznamovali. Na neki način naredimo inventuro. Prav gotovo je letošnje leto zaznamovalo našo župnijo menjava župnika. Dosedanjemu župniku Tadeju se iskreno zahvaljujem za vso njegovo pastoralno vnemo in njegovo ljubezen, ki jo je izkazoval do Sladkogorske župnije. V matičnih knjigah naše župnije je za 2021 zapisano tole:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 9 krstov: 4 dečki in 5 deklic, lani so bili krščeni 3 otroci, leta 2011 pa je bilo krščenih 14 otrok. 7 otrok je bilo rojenih v izven zakonski skupnosti, eden v civilno zakonski in eden nezakonski. 8 otrok je bilo krščenih v starosti enega let, eden pa v starosti od 2 do 6 let. V naši župniji so bili krščeni 4 otroci, ki izhajajo iz drugih župnij. : Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ne moremo prejeti nobenega drugega zakramenta. Starši bodite dober kažipot svojim otrokom in jih še naprej vzgajajte v krščanskem nauku.

Poročna knjiga: V preteklem letu v naši župniji ni bilo nobene cerkvene poroke, leta 2020 pa je bila ena cerkvena poroka. Tudi leta 2011 je bila v naši župniji samo ena cerkvena poroka. : Korona čas naj ne bo ovira, da kandidati za prejem zakramenta sv. zakona ne bi stopili na pot zakonskega življenja. Dragi zakonci! Bodite spodbuda, da bodo tisti, ki se odločajo za skupno pot tudi stopili na pot zakonskega življenja.

Mrliška knjiga: V letu 2021 smo imeli v naši župniji kar 20 cerkvenih pogrebov (8 moških in 12 žensk). Leta 2020 je bilo 13, leta 2011 pa 10 cerkvenih pogrebov.

Sprevidene so bile 4 osebe, 16 oseb pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je bila 80,4 leta, umrlih moških pa 75,2 leta. Najstarejša ženska je bila stara 96, najmlajša pa 64 let. Najstarejši moški je bil star 85, najmlajši pa 53 let. : Zaradi epidemičnih razmer je najprej pogrebni pogreb in potem maša zadušnica v župnijski cerkvi. Molimo za naše drage rajne. Naj počivajo v miru. Leta 2020 je zakrament sv. birme prejelo 16 birmancev in birmank. Prvič pa je k sv. obhajilu pristopilo 11 otrok. Na gospodarskem področju smo v preteklem letu naredili nekaj nujno potrebnih vzdrževalnih del. V župnijski cerkvi so se zamenjali vsi reflektorji, ki osvetljujejo strop, saj nekateri niso več svetili. Zamenjali smo jih z led reflektorji in »posodobile« so se varovalke v župnišču in v zakristiji. Nabavilo se je kurilno olje. Opravila so se tudi nujna manjša vzdrževalna dela glede vodne napeljave v župnišču. V Lembergu sta se postavila električna drogova, ki stojita med cerkvijo sv. Miklavža in sv. Pankracija . Po letu in pol je v torek, 28. decembra ponovno zazvonil zvon v cerkvi sv. Pankracija.

 

ZAHVALA Iskreno se zahvaljujem ekipi faranov iz Šmarja in iz Lemberga, da ste postavili električna droga, ki povezujeta p. c. sv. Nikolaja in sv. Pankracija. Po več kot letu in pol je v torek, 28. decembra ponovno zazvonil zvon. Naj zvon, ki ponovno zvoni pri sv. Pankraciju vabi k sv. maši, molitvi in naznanja zemeljsko slovo od tega življenja.

 

PRATIKA, MARIJANSKI KOLEDAR in LISTNI KOLEDAR

Na razpolago sta Družinska pratika (6,50eur), Marijanski koledar (2,50 eur) in listni koledar (0,70€)

 

VERSKI TISK V LETU 2022

Lepo vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: Družina do konca januarja 130€, kasneje 140,10€, izvod pa bo 2,70€.

Ognjišče v župnišču 35€, po pošti pa 36,50€; Misijonska obzorja 9€.

 

Dar za SLADKOGORSKI LIST: Priporočamo se za dar za Sladkogorski list.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 3. do 9. januarja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Polžanske Gorce in Gradca.

 

OB ZAČETKU NOVEGA GOSPODOVEGA LETA 2022 VAM ŽELIMO, DA BO TO PRIHAJAJOČE LETO BLAGOSLOVLJENO, OBDANO Z ZDRAVJEM IN Z VSEM DOBRIM, KAR JE POTREBNO ZA LEPO ŽIVLJENJE.            vaši duhovniki