HVALEŽEN VIDI DLJE IN GLOBLJE

Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite? (Iz 43,19)

V jeseni nas ne samo narava, ampak tudi Božja beseda nagovarja k hvaležnosti. Hvaležnost je drža, ki predstavlja človekovo duhovno hrbtenico, tako pri tistem, ki Boga pozna, kot pri onem, ki ga ne pozna. Je odraz osnovne človeške modrosti in ponižnosti, ki pa tako pri vernem kot nevernem nista sami po sebi umevni. Glavna naloga prerokov in navdihnjene Božje besede je zato najprej učiti človeka brati čas in zgodovino ter odkrivati v njej navzočnost Božjega delovanja ter prepoznavati  načine, kako Bog deluje skozi zgodovino. Hvaležnost nam odpira oči, da vidimo globlje, da vidimo preko stvari in dogodkov in se ne ustavimo zgolj pri videzu.

Evangeljska pripoved o ozdravljenju desetih gobavcev (Lk 17,11-19) nam pokaže, da vodi pot od ozdravljenja k odrešenju, to je k polnemu življenju, prav preko hvaležnosti. Deset gobavcev je bilo ozdravljenih, samo eden pa se je vrnil, da bi se srečal z Njim, ki mu je podaril novo življenje. Hvaležnost mu je odprla srce in ga je pognala na pot, da ni obsedel pri sebi in svojem zdravju, ampak je sprejel Drugega in spoznal sebe kot ljubljenega in osvobojenega. … (škof Maksimilijan)

Ob praznovanju zahvalne nedelje izrekam iskreno zahvalo sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, ki po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu in z veseljem prihajata med vas, da imata daritev sv. maše.

Vsi duhovniki pa se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Zahvaljujemo se pevkam in pevcem, zborovodju, organistki, ministrantom (veseli bomo, če se ministrantska skupnost okrepi J), bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve, za košnjo in urejanje okolice, dosedanjim članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva, katehistinjima Zlatki in Andreji, sodelavkam – sodelavcem župnijske Karitas. Hvala za odklepanje cerkve, za pripravo cerkve ob pogrebu in za pranje bogoslužnih prtičkov. Hvala, ker je v župnišču, ko imamo verouk toplo, … Hvala vsem, ki z molitvijo, dobrimi deli in darovi podpirate župnijo. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč.

Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podpirate pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse.

hvaležni vaši duhovniki

 

VEROUK imajo v četrtek, 10. novembra vsi veroučenci od 1. do 9. razreda.

 

SVETOPISEMSKO SREČANJE

V četrtek, 10. novembra ob 19.30 uri ste lepo vabljeni v Šmarje na biblično srečanje, ki bo v prostoru  veroučne učilnice.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. BENEDIKTU

V nedeljo, 13. novembra  lepo povabljeni k zahvalni sveti maši k sv. Benediktu ob 10.30 uri. V župnijski cerkvi bo to nedeljo sv. maša ob 8. uri, v Lembergu ni svete maše.

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR

V zakristiji sta na razpolago Pratika (7,00 eur) in Marijanski koledar (3,00 eur).

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI

Dragi župljani in župljanke!

Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1% svoje dohodnine župniji Sladka Gora. Obrazec z izpolnjenim nazivom upravičenca in davčno številko upravičenca (župnija Sladka GoraJ)  je na voljo na stranskem oltarju. Obrazec dopolnite s podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka) in podpisanega vrnete in ga oddate v za to pripravljeno škatlo ali v župnišče. Izpolnjeni obrazec oddajte do 15. decembra, da še pred prazniki pošljemo na FURS.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: Od 7. do 13. novembra naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Nove vasi in Pijovcev.